NKÚ prověřil hospodaření obrany v letech 2009–2014. Škoda: 2,2 miliardy

Porušení rozpočtové kázně ve výši 2,2 miliardy korun zjistil Nejvyšší kontrolní úřad na ministerstvu obrany. Nejvýznamnější pochybení kontroloři odhalili u zakázek na technickou ostrahu muničních skladů, které měl resort zadávat bez veřejné soutěže jedinému dodavateli - firmě Trade Fides. Úřad se při kontrole zaměřil také na hospodaření ministerstva s penězi na stravování a chod ubytoven. Podle současného ministra obrany Martina Stropnického (ANO) se zmiňovaný audit netýká období od jeho nástupu do funkce, tedy období od 29. ledna 2014.

Nejvyšší kontrolní úřad
Zdroj: ČTK Autor: Martin Štěrba

Kontroloři se zaměřili na to, jakým způsobem resort obrany hospodařil v letech 2009 až 2014 s penězi na stravování, úklid a chod ubytoven a ostrahu muničních skladů. Ministerstvo za zmíněné služby zaplatilo 5,3 miliardy korun, ze kterých kontroloři prověřili 4,7 miliardy.

„Kontroloři zjistili, že projektové řízení nákupu těchto služeb nefungovalo, což v kombinaci s častými organizačními změnami vedlo mimo jiné k četným chybám při zadávání veřejných zakázek nebo k uzavírání nevýhodných smluv,“ píše NKÚ v tiskové zprávě.

Největší výhrady mají kontroloři k zakázkám, které se týkaly ostrahy muničních skladů. Ministerstvo obrany je podle NKÚ zadávalo účelově pouze jedinému dodavateli, a to v neveřejném řízení. Ministerstvo se navíc zavázalo, že technologie pro ostrahu od dodavatele postupně odkoupí na splátky, přestože to zákon zakazuje.

„Za tento majetek zaplatilo 1,6 miliardy korun z peněz, které na to nebyly určeny. V součtu ministerstvo v souvislosti s technickou ostrahou porušilo rozpočtovou kázeň ve výši více než dvou miliard korun,“ uvedla mluvčí NKÚ Olga Málková.

Video Události
video

NKÚ zjistil pochybení u zakázek na ostrahu muničních skladů

Ministerstvo obrany ke zjištění NKÚ uvedlo, že kritizovanou zakázku nechalo loni prověřit vedení resortu. V současnosti už jsou podle mluvčího ministerstva Petra Medka muniční sklady střeženy na základě výsledků nového výběrového řízení. „Ta nová smlouva už vzešla z výběrového řízení, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Trade Fides, a oproti předpokladu jsme ušetřili zhruba 80 milionů korun,“ dodal mluvčí. 

„Moje informace je, že to do období 2014 nespadá. Ráno jsem si to ještě ověřoval a spadá to do období před naším nástupem. (…) Budeme na to reagovat standardním způsobem: Budeme věci vysvětlovat. Potom je – jako každý kontrolní závěr NKÚ – projedná vláda. Tam jsou navrhnuta určitá opatření, která jsou potom kontrolována, jestli byla přijata.“

Martin Stropnický (ANO)

ministr obrany (od 29. ledna 2014)

Za jídlo se platil až sedminásobek

Výhrady mají kontroloři i k zakázce ministerstva na nákup stravy. Uzavřená smlouva stanovila počet porcí jídla, které měly vojenské útvary odebírat. Zároveň obsahovala klauzuli, že v případě odběru menšího množství cena jedné porce vzroste.

„Podmínky byly tak nevýhodné, že v některých případech ministerstvo za porci zaplatilo až sedminásobek ceny. Ta se tak zvýšila z původních 39 korun na 266 korun za jednu porci jídla. A to do této ceny nejsou započteny náklady na suroviny.“

Olga Málková

mluvčí NKÚ

Podle Medka šlo o mimořádnou situaci způsobenou požárem kuchyňského bloku posádky ve Staré Boleslavi. „Počet stravních dávek kvůli tomu klesl z původních 500 na 50 a to se promítlo do ceny za jednu porci,“ uvedl Medek. Po třech měsících se podle něj cena vrátila na původní výši.

Chyby našli kontroloři i u všech prověřovaných zakázek příspěvkové organizace Armádní Servisní. Tato organizace, která se stará o zabezpečení a provoz armádních ubytoven, nezařadila podle NKÚ do hodnocení veřejné soutěže jednu ze čtyř doručených nabídek. Jindy zase platila dodavateli nad rámec smlouvy, aniž prokázala, na co byly peníze skutečně použity.

Mluvčí ministerstva uvedl, že zakázky Armádní Servisní z let 2009 a 2010 šetří policie. Resort jí podle Medka poskytuje plnou součinnost a vůči obviněným nárokuje úhradu škody.