Kontroly stále nacházejí nutriční chyby v nemocniční stravě

Mnoho nemocnic a dalších zdravotnických zařízení má ve stravování stále mezery. Nová vlna kontrol kvality jídla ukázala, že v některých zařízeních podávané porce neobsahují dostatek živin. Podle hlavního hygienika se přitom nutričně nesprávná strava promítá do zdraví pacientů. Ministerstvo zdravotnictví proto už nařídilo další inspekce.

V jídelníčcích nemocnic a zařízení sociálních služeb podle hygieniků nejčastěji chybí ovoce, zelenina nebo bílkoviny. Jsou bohužel zařízení, kde jsme nacházeli nevyváženou stravu, nadměrný příjem soli, nízkou pestrost, dokonce v některých případech i nízkou energetickou úroveň,“ uvedl hlavní hygienik Vladimír Valenta.

Kontroly proto budou probíhat během celého listopadu. Posléze chtějí hygienici s jednotlivými nemocnicemi situaci řešit.

Peníze na jídlo pro pacienty dávají nemocnice ze svých rozpočtů, v jednotlivých zařízeních se proto liší. Nejvyšší částky platí zpravidla ve velkých městech. Česká televize oslovila 22 menších i fakultních nemocnic s dotazy na jejich výdaje na stravování.

Video Události
video

Na návštěvě v nemocničních kuchyních

Tři z nich si nechávají jídlo vařit od soukromých firem a platí za něj 110 až 149 korun. Vlastní personál tak potřebují jenom k rozvážení po odděleních a pokojích. Ostatní mají své kuchyně, kde se cena určená na nákup potravin na snídani, oběd a večeři pohybuje mezi padesáti čtyřmi až osmdesáti třemi korunami.

Většina zařízení za tyto peníze pořizuje i nápoje a svačiny. Nemocnice navíc počítají i výdaje spojené s přípravou jídel – mzdy kuchařů a pomocného personálu i energie. Celodenní strava pro pacienty zahrnující i tuto částku se dostává až na 170 korun.