S odvykáním kouření pomáhají lékárny i zdravotní pojišťovny

Stále víc lékáren pomáhá v boji proti kouření. V Česku už funguje 130 speciálně vyškolených lékárníků, na které se můžou obrátit všichni, kteří chtějí s cigaretami skončit. Motivovat se snaží i zdravotní pojišťovny navýšením příspěvků na odvykání kouření.

Závislost na tabáku lze léčit. Kromě doktorů pomáhají i některé lékárny s odvykacím centrem. „Konzultace s pacientem neprobíhá přímo v prostředí lékárny, ale máme k tomu přesně určenou místnost, takže konzultace probíhají v intimnějším prostředí,“ řekla lékárnice Zuzana Krámková.

Lékárnice nejdříve u každého zjišťuje míru závislosti a podle toho sestavuje individuální plán odvykání. Doporučí vhodné léky - popřípadě může kuřáka poslat přímo za lékařem - do specializovaného centra. „Všechny léky jsou účinné ve spolupráci s určitou intervencí. Samy o sobě nezabrání nikomu kouřit,“ upozornila lékařka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku.

Video Události
video

S odvykáním kouření pomáhají lékárny i zdravotní pojišťovny

Peníze na volně prodejné léky i ty na recept od září svým pojištěncům v rámci nového projektu nabízí největší zdravotní pojišťovna - roční příspěvek je dva a půl tisíce korun. „Přípravek musí být předepsán buď ošetřujícím lékařem z centra pro léčbu závislosti na tabáku, nebo některým z proškolených lékárníků,“ dodal mluvčí VZP Oldřich Tichý. Na odvykání přispívají i další pojišťovny.