Soud v Hradci Králové osvobodil bývalého náměstka Malíře

Krajský soud v Hradci Králové dnes v celém rozsahu zprostil obžaloby bývalého náměstka královéhradeckého primátora Josefa Malíře ze strany Volba pro město. Před soudem stanul kvůli údajně nevýhodnému obchodu, kterým město koupilo parkovací dům.

Josef Malíř
Zdroj: ČTK Autor: David Taneček

Josef Malíř obžalobu ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku od počátku odmítal. Státní zástupce obžaloval Josefa Malíře z toho, že připravil město o 33 milionů korun a žádal pro něj šest let vězení.

Obžaloba Malíře vinila z toho, že městské radě a zastupitelstvu vědomě podával nepravdivé a zkreslené informace. Hradec Králové pak koupil parkovací dům, který budovala soukromá firma. Město za něj v roce 2010 zaplatilo 75 milionů korun, ale podle revizního znaleckého posudku byla cena nemovitosti 41,6 milionu korun. Státní zástupce v obžalobě uvedl, že rozdíl je škoda, kterou Josef Malíř městu způsobil.

Josef Malíř byl v letech 2002 až 2010 náměstkem primátora pro rozvoj. "Musím naprosto odmítnout, že bych úmyslně konal tak, abych město poškodil," řekl u soudu. Malířův advokát v obhajobě uvedl, že bývalý náměstek nákup parkovacího domu konzultoval s radou i úředníky města a šlo tedy o kolektivní rozhodnutí. „Josef Malíř chtěl pro město pořídit veřejně prospěšnou stavbu, která by řešila nedostatek parkovacích míst u hlavního nádraží," uvedl před soudem obhájce.

Úmysl nebyl prokázán, řekl soudce

Soudce Miroslav Mjartan s odkazem na posudky uvedl, že město bylo poškozeno, ale poškození podle něj nebylo způsobeno jednáním náměstka Malíře. "Nebyl prokázán úmysl, že konal tak, aby škodu způsobil," řekl soudce. Připomněl, že koupi garáží projednávaly různé orgány města několik let jako veřejně prospěšnou stavbu, která nebude sloužit k výdělku. "Není úkolem soudu řešit, zda tento záměr byl či nebyl správný, zda politici jednali správně," uvedl soudce.

Video Soud v Hradci Králové osvobodil bývalého náměstka Malíře
video

Soud v Hradci Králové osvobodil bývalého náměstka Malíře

 Soudce uvedl, že Malíř se na koupi garáží nijak neobohatil a konal v zájmu toho, co město požadovalo. Pouze formální kontrolu ceny garáží ze strany města nelze podle soudu dávat k tíži obžalovanému. Samotné stanovení ceny garáží před jejich výstavbou bylo navíc podle soudu tehdy velmi obtížné. Radnici s požadavkem na náhradu škody soudce odkázal do občanskoprávního řízení.

"Není možné se zpožděním čtyř, pěti někdy i osmi let hodnotit rozhodování jednotlivých starostů, místostarostů, rad a zastupitelstev v pořizování či naopak prodávání městského majetku. To je každý po bitvě generálem," řekl Josef Malíř po rozsudku. Osvobozující verdikt mu prý dává pocit důvěry v soudní systém. "Jinak bych nabyl pocitu, že stačí velmi málo, abyste se jako slušný člověk, který nic neudělal, dostal na pár let do vězení za věc, která byla posouzena s několikaletým odstupem trochu jinak," řekl Malíř

Podruhé před soudem, znovu osvobozen

V souvislosti se svým působením ve funkci náměstka primátora stál Josef Malíř před soudem podruhé. Letos v srpnu ho Krajský soud v Hradci Králové rovněž zprostil obžaloby, která ho vinila, že způsobil městu škodu při rekonstrukci zimního stadionu. Josef Malíř čelil obžalobě pro pokus o porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Podle policistů a státníhozástupce podepsal dva dodatky smlouvy s firmou ABD Invest, která zimní stadion opravovala. Dodatky se týkaly prodloužení doby nájmu a Josef Malíř se podpisem pokusil způsobit městu škodu 26 milionů korun.