Podniky vypustily méně škodlivin. Skokanem mezi znečišťovateli je Spolana

Průmyslové podniky vypustily v roce 2014 méně rakovinotvorných a dalších škodlivých látek než v předchozím roce. K výjimkám patří chemička Spolana Neratovice, která naopak vydala o čtyři tuny nebezpečných látek více. Sdružení Arnika, které sestavuje podle údajů z registru znečištění žebříček největších znečišťovatelů, označila Spolanu za skokana roku. Ze spaloven odpadů v Praze a Brně zase uniklo výrazně více dioxinů.

Spolana Neratovice
Zdroj: ČTK Autor: Vít Šimánek

„To, že se množství škodlivých látek meziročně snížilo, je dobrá zpráva pro lidi. V okolí Spolany se ale radovat nemohou,“ shrnul výsledky zjištěné z údajů Integrovaného registru znečišťování za rok 2014 předseda Arniky Jindřich Petrlík.

Spolana vypustila 4,5 tuny vinylchloridu

Jedna z největších chemiček v Česku, která vyrábí hydroxid sodný, chlor a výrobky z něj, konkrétně vypustila podstatně více rakovinotvorného vinylchloridu než v roce 2013 – celkem čtyři a půl tuny. „To je nejvíce za celou jedenáctiletou historii ohlašování do národního registru znečišťování,“ zdůraznil Petrlík.

V sedmnácti tabulkách, kam firmy samy nahlašují údaje o rakovinotvorných, mutagenních látkách i těch ohrožujících rozmnožování, pochází nejvíce znečišťovatelů z Moravskoslezského kraje, pak z krajů Ústeckého, Středočeského a Vysočiny.

Z Třineckých železáren uniklo více rtuti

V Moravskoslezském kraji nedošlo podle Petrlíka k výraznému nárůstu. „Například Třinecké železárny ale meziročně zvýšily vypouštění rtuti a jsou na prvním místě tabulky. Na předních příčkách jsou spolu s hutí ArcelorMittal Ostrava také v polyaromatických uhlovodících,“ uvedl Petrlík. Naopak co se týče dioxinů, oba podniky jejich vypouštění meziročně snížily.

Třinecké železárny
Zdroj: ČTK
Autor: Drahoslav Ramík

Arnika letos nevyhodnocovala vypouštění polétavého prachu. „U sledování polétavého prachu došlo k výrazné změně metodiky a nevíme, které podniky už na ni přešly. Abychom nesrovnávali jablka s hruškami, raději jsme tuto položku letos vynechali,“ vysvětlil Petrlík.

Pozitivní zprávou je, že se zhruba o dvacet čtyři tun meziročně snížilo množství látek nebezpečných pro vodní organismy. Podle Milana Havla z Arniky se na tom výrazně podílí Ústřední čistírna odpadních vod Pražských vodovodů a kanalizací, která snížila únik těchto látek o dvacet tun. Naopak opačný trend nahlásila pardubická pobočka podniku Veolia Česká republika a Palivový kombinát Vřesová na Sokolovsku.

Spalovny v Praze a Brně se zhoršily v dioxinech

K rapidnímu snížení došlo u emisí dioxinů do ovzduší a prostřednictvím přenosů v odpadech. „Celkové množství dioxinů ohlášených v emisích do vzduší a v předaných odpadech je dokonce o trochu nižší v letech 2012 a 2011. Opačný trend je však zřejmý ve dvou největších spalovnách odpadů v Praze a v Brně, kde se množství dioxinů zvýšilo zhruba o třetinu,“ uvedl Petrlík.

Když Arnika vyhodnocovala největší znečišťovatele za rok 2013, označila za skokana desetiletí jihlavského výrobce dřevotřískových desek Kronospan, který dosáhl největších emisí formaldehydu za celou historii registru. V loňském roce se podniku podařilo vypouštění těchto rakovinotvorných látek snížit.

Arnika má novou mapovou aplikaci, kterou lidé najdou na stránkách www.znecistovatele.cz. Mohou se sami podívat, kdo v jejich okolí nejvíce znečišťuje životní prostředí. Obsahuje aktuální informace i všechna starší data od roku 2004. Sdružení zveřejňuje žebříčky největších znečišťovatelů jedenáct let. Za rok 2014 nahlásilo do centrálního registru úniky nebezpečných látek přes sedmnáct set podniků.