Učitelé jsou příliš mírní, známku obhájil u přijímaček jen zlomek jedničkářů

Hodnocení učitelů je příliš mírné a známkování z jednotlivých základních škol se nedá srovnat. Poukázal na to Cermat, který porovnal klasifikaci žáků devátých tříd s jejich výsledky v přijímacích testech na střední školy. V průměru by z nich dostali o jeden a půl stupně horší známku, než měli na vysvědčení.

Podle zjištění Cermatu ani jedničky ze základní školy ještě neznamenají, že bude žák na střední škole úspěšný. Svoji známku z matematiky například obhájilo u přijímacích testů jen sedmnáct procent jedničkářů, obdobné výsledky byly i u češtiny.

Pokud by se testy známkovaly, daleko více jedničkářů by si odneslo dvojky, trojky nebo čtyřky a pár by jich dokonce i propadlo. „Známkování ve škole je v průměru o jeden a půl a více klasifikačních stupňů mírnější, než vychází podle našeho testu,“ uvedl ředitel Cermatu Jiří Zíka.

Video Události
video

Události: Hodnocení učitelů je příliš mírné

Ze zjištění Cermatu tak vyplývá jediné – učitelé jsou na své žáky moc hodní. Podle učitelky matematiky Zuzany Neubauerové je ale u některých dětí potřeba určité věci trochu tolerovat. 

Lepší známky navíc stále znamenají větší šanci pro přijetí na střední školy, které nedělají přijímací zkoušky. „Někteří rodiče nám vyčítali, že jsme moc přísní a kazíme dětem vstup na střední školu, protože braly na průměry,“ poznamenala ředitelka ZŠ genpor. F. Peřiny Jarmila Pavlišová.

Jednotné přijímačky už od roku 2017 

V příštím školním roce už se ale tato praxe má změnit a jedničky v žákovské knížce už dětem nepomůžou. Zákon totiž od roku 2017 nařídí jednotné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny u všech maturitních oborů. Jednotným testům se vyhnou jen školy s talentovými zkouškami.