Mnoho dopravců, cestujícího smrt? Ministerstvo slibuje, že zajistí jednotné jízdné

Ministerstvo dopravy se začne až při třetí veřejné soutěži, kterou vypíše na provoz rychlíků, zabývat provázáním jízdného s dalšími tratěmi bez ohledu na dopravce. Na konferenci o integrovaném jízdném to řekl ministr dopravy Dan Ťok, podle kterého se ministerstvo uznáváním jízdného při přípravě současného tendru na rychlíky Plzeň–Most nezabývalo. V budoucnu by ale právě ministerstvo mělo převzít roli instituce, která zajistí, že dopravci nebudou sobě navzájem a tím i cestujícím dělat problémy kvůli odlišným tarifům.

Ministerstvo dopravy v minulosti hledalo ve veřejné soutěži dopravce pro motorovou rychlíkovou linku Ostrava–Opava–Olomouc (nakonec ji muselo zrušit), nyní hledá nového dopravce rychlíků, které spojují Plzeň, Žatec, Chomutov a Most. Ukázalo se však, že se při přípravě tendru zapomnělo na to, co dělá železnici železnicí – provázání jízdenek na rychlíky, které může provozovat alternativní dopravce, se zbytkem sítě. Ministr dopravy Dan Ťok ale věří, že pokud v soutěži uspěje jiný dopravce než České dráhy, dokáže se na uznávání jízdenek se státem ovládanou společností domluvit.

Jednotná jízdenka bude, dohlédne na ni ministerstvo

Úřad, v jehož čele nyní Ťok stojí, již v minulosti prezentoval a později přepracovával plán, podle kterého by měly veřejnými soutěžemi postupně projít všechny dálkové železniční linky v Česku. Ministr ubezpečil, že důsledkem nebude rozpad současného systému, kdy lze cestovat s jedinou jízdenkou napříč republikou – v následujících tendrech chce být při prosazování jednotné jízdenky důslednější. „Ministerstvo dopravy je ochotné při uznávání jízdenek sehrát roli integrátora,“ uvedl Dan Ťok.

Nejednotnost tarifů a vzájemná řevnivost provozovatelů jednotlivých tratí bývá označována za jeden z důvodů postátnění původně soukromých železničních společností v poslední čtvrtině 19. století. V nastupujícím evropském modelu se státní infrastrukturou, ale vlaky různých dopravců většinou dohlížejí na jednotný tarif různé státní orgány či firmy.

Dan Ťok upozornil na dánský model, kde státní firma prodává jízdenky a rozděluje jednotlivým dopravcům peníze ze sdílených jízdenek. S uznáváním jízdenek se mohou cestující setkat například také v regionální dopravě v Bavorsku, kde jezdí velké množství dopravců, platí v nich ale shodný tarif Bavorské železniční společnosti (BEG), která dopravu objednává a organizuje.

Mezi přímými konkurenty uznávání jízdenek nebude

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský uvedl, že uznávání jízdenek mezi dopravci v Česku již funguje, a to například v Libereckém kraji, kde provozuje alternativní dopravce vlaky z krajského města do Hrádku nad Nisou a dále do Saska, popř. Ústeckého kraje.

Šťáhlavský i Ťok však zpochybnili, že by se společné jízdenky mohly objevit i na trase mezi Prahou a Ostravou, kde si konkurují tři dopravci a většinu vlaků provozují ve své režii, bez veřejné objednávky.  „Trať mezi Prahou a Ostravou je komerční a jakékoliv dohody o jízdném by tak mohly být chápany jako nezákonné kartelové dohody,“ upozornil mluvčí ČD.

Nejvíce vysoutěžených linek povede na sever Čech

České dráhy se nyní pokoušejí zastavit tendr na rychlíky Plzeň–Most, po otevření obálek se obrátily na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ačkoli ministr Ťok ubezpečuje, že „liberalizace trhu neznamená zánik Českých drah“.

Po soutěži na motorové rychlíky spojující západočeskou metropoli s Ústeckým krajem chce ministerstvo vyhlásit tendry na dopravce rychlíků Praha–Děčín, Praha–Cheb přes Ústí nad Labem a také se znovu vrátí k lince Ostrava–Opava–Olomouc. Ta bude zatím také jediná, která nevede do Ústeckého kraje.