O akreditaci jsme nevěděli, tvrdí studenti UJAK

Studenti oboru speciální pedagogika – učitelství na Univerzitě Jana Amose Komenského mají před sebou poslední den studia. S koncem září vyprší oboru akreditace, kterou Akreditační komise neprodloužila. Studenti nemají jisté, že dostudují, na veřejných školách nejsou místa pro všechny. Hlasitě si proto stěžují na postup státu, především tvrdí, že o hrozícím konci akreditace v době, kdy začínali studium, nevěděli.

Video Studio 6
video

Poslední dva dny zbývají studentům zrušeného oboru

Podle organizátorky sobotního protestního shromáždění studentů UJAK Jindřišky Rašínové nastoupili studenti na obor speciální pedagogika – učitelství bez vědomí toho, že by škole vážně hrozila ztráta akreditace. „Přestože jsme věděli, že akreditace je do 30. září, tak jsme si na ministerstvu školství ověřili, zda je tato škola vhodná jako alternativa. Z ministerstva školství nám bylo odepsáno, že ano, že tato škola nám umožní potřebnou kvalifikaci získat, ale neupozornili nás na to, že nebude prodloužena akreditace,“ popsala.

Od října podle ní nebude moci dále studovat 740 lidí. Za jedinou alternativu k oboru na UJAK, kam zamířili učitelé, kteří si podle zákona museli doplnit vzdělání, označila Jindřiška Rašínová speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě. Tamní obor v kombinované formě ale v žádném případě nepojme všechny „osiřelé“ studenty z UJAK. „Berou jednotky uchazečů,“ poukázala Rašínová.

Dvořáková: UJAK o akreditaci věděla rok

Podle předsedkyně Akreditační komise Vladimíry Dvořákové navíc právě velký počet studentů byl důvod, proč musí obor speciální pedagogika – učitelství na pražské soukromé vysoké škole skončit. „K neprodloužení (…) oboru došlo už před rokem v září. My jsme tehdy zveřejňovali zprávu Akreditační komise a UJAK velmi dobře věděla, že je tam nedoporučení prodloužit akreditaci. Měli ji pouze do konce roku a jeden z hlavních důvodů byl velký počet studentů. Přestože to věděli, zahájili školní rok s dvojnásobkem oproti předchozímu stavu a přijali do prvního ročníku 900 lidí. To byl jeden z největších problémů,“ zdůraznila. Dodala, že škola studenty předem neupozornila, že akreditace v září nebyla prodloužena.

I Jindřiška Rašínová se ostatně zmínila o tom, že vedení školy začalo se studenty hovořit o hrozícím zániku oboru až v prosinci, kdy UJAK neuspěla ani s odvoláním, a ztráta akreditace tak byla zpečetěna. Zdůraznila však, že učitelé, kteří si doplňují kvalifikaci, stejně neměli alternativu. „Tento obor se nikde jinde neotevíral,“ poznamenala.

Čím více ministrů, tím méně míst pro studenty

Podle Vladimíry Dvořákové k situaci přispěla i politická nestabilita na ministerstvu školství – sama za deset let v čele Akreditační komise zažila jedenáct ministrů. Důsledkem je i polovičatá legislativa, jejíž obětí jsou nyní i studenti končícího oboru – základoškolští a středoškolští učitelé bez potřebné pedagogické kvalifikace. „Byl již před mnoha lety přijat zákon, který trvá na tom, že si musí dodělávat kvalifikaci.  K tomuto zákonu nebyla přijata opatření, aby se třeba veřejným školám daly prostředky pro navýšení počtu studentů, pro přípravu kombinovaného studia,“ uvedla Vladimíra Dvořáková.

Výtky Akreditační komise v odůvodnění zamítavého stanoviska směřují k vysokému počtu studentů v dotčeném programu, vedení praxí nebo diplomových prací. Podle právníků UJAK je odůvodnění nekonkrétní, a tudíž nepřezkoumatelné. Poukazují přitom na skutečnost, že například u vedení diplomových prací externisty nebo počtu studentů na pedagoga neexistují příslušné normy a hranice. Veškeré zmiňované výtky znovu odmítli i protestující studenti.