Soudem zakázané přesčasy u policie fungují dál

Některé policejní útvary se dlouhodobě pohybují na hraně zákona – nařizují policistům přesčasy i přes to, že podle Nejvyššího správního soudu někomu nelze nařídit službu jen kvůli nedostatku pracovníků. Někteří policisté musí přitom ročně odpracovat zadarmo 150 hodin v rámci přesčasů. Řešení by mohla přinést novela služebního zákona, která by nařízené přesčasy upravila.

Jako důvod k nařízení přesčasu bez nároku na peníze se většinou objevuje „důležitý zájem služby". Na základě této v zákoně stanovené formulace mohou vedoucí pracovníci práci zadarmo nařídit. Podle rozsudku NSS z roku 2012 nelze ale takovým zdůvodněním řešit například dlouhodobý nedostatek osob.

Mluvčí Policejního prezidia Josef Bocan upozorňuje na to, že není možné paušálně označit každou nařízenou službu kvůli dovolené druhého kolegy za protizákonnou. Právník Václav Strouhal ale poukazuje na důležitý aspekt ve spisech policistů, kteří se domáhají zpětného zaplacení za přesčasy: „Většinou je ta dovolená známa měsíc, 14 dní nebo týden dopředu. A to podle mě nejsou situace, kdy by bylo možné nařídit službu přesčas."

Video Události
video

Události ČT: Neplacené přesčasy u policie jsou stále problematické

Protože se ale policisté požadující proplacení přesčasů zpětně u svých útvarů většinou nedomůžou, připravují žaloby. Podle dnes už bývalého policisty Vlastimila Michálka je to jediný možný způsob. Právě on se dva roky po odchodu od policie domohl u soudu 160 tisíc korun za přesčasy odsloužené během tří let. „Nelze vyloučit exces jednotlivce či vedoucího funkcionáře, který nedbale zdůvodní to nařízení služby přesčas," připouští mluvčí prezidia Bocan.

„Tento důležitý zájem služby nelze pak shledat v tom, jak na to poukázal již krajský soud, když je dlouhodobý až trvalý nedostatek osob nahrazován zvýšenými nároky na stávající příslušníky nařizováním služeb přesčas s odkazem na důležitý zájem služby.“

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu

z 26. září 2012