TOP 09 navrhuje u občanských sporů zrušit soudní přísedící

V občanských řízeních u okresních soudů by měli do budoucna rozhodovat jen samotní soudci, a nikoliv senáty s přísedícími. V novele občanského soudního řádu to navrhuje TOP 09. Současná praxe senátů je podle ní překonaná a nehospodárná.

V oblasti civilního práva dnes senáty u okresních soudů rozhodují jen pracovní spory, které tvoří zhruba dvacetinu jejich agendy. Jiné typy pří jim dosud zákonodárci nesvěřili a rozhodují je samosoudci. Poslanec Martin Plíšek z TOP 09 nyní navrhuje přísedící zrušit úplně. Upozorňuje, že zákon na ně neklade žádné zvláštní požadavky, ale přitom mohou soudce přehlasovat.

„Předkládaný návrh ruší institut přísedících v občanském soudním řízení, neboť účast laického prvku na rozhodování civilních sporů se v současné době jeví jako nepřínosná a nehospodárná,“ uvedl Plíšek. Pracovní spory tvoří podle důvodové zprávy odhadem asi dvacetinu agendy okresních soudů. 

U trestních soudů by měli přísedící zůstat

Jeho návrh by nezrušil soudní senáty v trestních věcech. „Zapojování laiků do soudního rozhodování ve věcech trestních formou přísedících nebo porot je nejen v Evropě standardem a tradicí,“ uvedl poslanec. Do budoucna by podle něho bylo žádoucí uvažovat o zakotvení přísnějších požadavků na kandidáty do funkce přísedících a o úpravě jejich odměňování.

Video TOP 09 navrhuje u občanských sporů zrušit soudní přísedící
video

TOP 09 navrhuje u občanských sporů zrušit soudní přísedící

Plošné zrušení přísedících u okresních soudů navrhovalo ministerstvo spravedlnosti před pěti lety. Poukazovalo na údajný nezájem o tuto funkci (honorář je 150 korun za den), na liknavý přístup řady přísedících a na to, že často nemají právní vzdělání. Důsledkem jsou prý průtahy řízení. „Uvedené závěry stále platí,“ napsal Plíšek ve zdůvodnění.