Technické obory jsou připravené na vzdělávání imigrantů. České firmy o ně stojí

Ve všech zařízeních ministerstva vnitra pro uprchlíky je připraveno vzdělávání pro děti. Žadatelé o azyl v České republice mají školní docházku danou povinně. Některé školy plánují nabídnout uprchlíkům v Česku vzdělání v technických oborech. Z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy vyplývá, že české firmy jsou schopny přijmout až 5 tisíc běženců. Zájem mají především o obsazení hůře obsaditelných pozic, což jsou především technické profese.

V současnosti firmy v ČR zaměstnávají okolo 65 tisíc cizinců, kteří nepocházejí ze zemí osmadvacítky. Jakmile u nás získá rodina imigrantů azyl, mohou jejich děti začít chodit do školy. Jedinou velkou překážkou může být jazyková bariéra.

Jedním z možných způsobů, jak ji překlenout, může být čeština online. Aplikace sloužící k výuce jazyka vznikla na Masarykově univerzitě v Brně. A pomáhat může zahraničním studentům, stejně tak i právě uprchlíkům se zájmem o češtinu. Kurzy jsou v současnosti dohledatelné na novém webu ministerstva vnitra.

Právě na výuku dětí, které by Česká republika z vlny migrantů přijala, by mohla peníze dávat hospodářská komora. „Musíme pracovat na jejich socializaci, na jejich začlenění a to nejlépe tím, že je zaměstnáme,“ navrhuje prezident komory Vladimír Dlouhý.

O vzdělávání je v uprchlických zařízeních postaráno

Děti do šesti let, které se mohou programu účastnit v doprovodu rodičů, se pod vedením vychovatelky věnují hrám, sportovním nebo uměleckým aktivitám a také výletům mimo zařízení. Dětem do 15 let, na něž se vztahuje povinnost školní docházky, je nejprve poskytnuta výuka ve vyrovnávací třídě a po adaptaci jsou zařazeni do místní základní školy.

video Téma Událostí ČT: Vzdělávání pro přistěhovalce
Video Události
video

Téma Událostí ČT: Vzdělávání pro přistěhovalce

V uprchlických zařízeních mohou do dětského centra docházet po škole a bývá jim poskytována i další podpora. „Mohou trávit čas volnočasovými aktivitami, které poskytují v každém zařízení pedagogové volného času, mohou samozřejmě využít poradenství sociálních pracovníků a v případě potřeby je jim objednán náš smluvní psycholog,“ uvedla Gabriela Vaňková z tiskového oddělení ministerstva vnitra.