Islámský stát a další výzvy pro naši bezpečnost. Sledujte živě na webu

Radikální vášně ve světě vzrůstají a vzhledem k množství mezinárodních krizí už zdaleka nejde jen o téma typicky konfliktních zón. Jakou hrozbu představuje terorismus pro Evropu? Máme se obávat militantních skupin typu Islámský stát jako již reálného nebezpečí? O bezpečnostních otázkách debatují čeští i zahraniční experti na konferenci, kterou pořádá think-tank Evropské hodnoty. Přenos nabízí web ČT24.

Konferenci o současném evropském vnitřně-bezpečnostním prostředí organizátoři rozdělili na tři debatní bloky, každý z nich se zaměřuje na samostatné podtéma.

Blok I. 9:30–11:00

Islámský stát jako mezinárodní hrozba

 • Hlavní řečník úvodního panelu David Aaron působí v americké výzkumně-analytické agentuře RAND Corporation. Byl ředitelem Centra pro politiku na Blízkém východě spadající pod RAND Corporation, poradcem pro národní bezpečnost, velvyslancem při OECD či specialistou Bílého domu pro kryptografii. V minulosti působil také na vládních pozicích NATO, OSN a angažoval se v rozhovorech o strategickém ozbrojování.
Video Konference Think-tank Evropské hodnoty 2015 HOMEAFFAIRS - Internal Security Forum Prague 2015
video

Konference Think-tank Evropské hodnoty 2015 HOMEAFFAIRS - Internal Security Forum Prague 2015

 • Tomáš Pojar je prorektorem pro zahraniční vztahy vysoké školy CEVRO INSTITUT a nezávislým poradcem v oblasti bezpečnosti a obrany. Čtyři roky byl českým velvyslancem ve státu Izrael, kde v minulosti studoval na IDC Herzliya obor boj s terorismem a vnitřní bezpečnost. Osm let vedl jako ředitel neziskovou organizaci Člověka v tísni.
 • Ivan Gabal je sociolog, poslanec, člen bezpečnostních výborů, který se zaměřuje mimo jiné na migraci osob z třetích zemí a na bezpečnostní otázky v schengenském prostoru či kybernetickou a energetickou bezpečnost státu. Od roku 2014 působí také jako předseda Podvýboru pro obrannou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR. Od roku 2015 je členem Podvýboru pro migraci a azylovou politiku.
 • Ivan Jestřáb doplní panel jakožto zástupce náměstka a politický ředitel na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Blok II. 11:30–13:00

Evropané ve službách radikálů

 • Hlavní projev připravil zástupce ředitele Europolu a bývalý Policejní prezident Oldřich Martinů.
 • Rob Wainwright působí od roku 2009 jako ředitel Evropského policejního úřadu Europol. Předtím pracoval v britské státní Agentuře pro závažný a organizovaný zločin (SOCA).
 • Harald Weilnblöck je německý psycholog a výzkumný pracovník. V současnosti vede projekt EU-FS „Evropské rovné příležitosti“. Rovněž spolupředsedá pracovní skupině „de-radikalizace a exit-intervence" při Evropské komisi. Spolupracoval na vládních programech týkajících se prevence a zásahů proti extremismu, náboženského fundamentalismu a násilí.
 • Oldřich Bureš zastává funkci vedoucího Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a vedoucího Centra pro bezpečnostní studia na Metropolitní univerzitě Praha. Od roku 2001 je spolupracovníkem nadace Člověk v tísni, v současnosti jako externí konzultant pro problematiku řešení konfliktů.
 • Radko Hokovský je ředitel pořádajícího think-tanku Evropské hodnoty. Zabývá se problematikou vnitřní bezpečnosti a integrace v Evropě.
 • Politický rozměr debaty přidají ministr vnitra Milan Chovanec a francouzský velvyslanec v ČR Jean-Pierre Asvazadourian.

Blok III. 14:30–16:00

Radikalizace a de-radikalizace společnosti

 • Gilles de Kerchove působí od roku 2007 jako protiteroristický koordinátor Rady EU. Předtím dvanáct let zastával funkci ředitele Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v rámci Rady EU. V letech 1999 a 2000 byl náměstkem tajemníka Konventu, který vypracoval Listinu základních práv EU.
 • Haras Rafíq je ředitelem think-thanku Quilliamꞌs, zaměřujícího se na boj s extremismem. Byl členem skupiny vzniklé v reakci na teroristický útok v Londýně v roce 2005. Analyzuje problematiku radikalizace a de-radikalizace extremistů. Je kulturním ambasadorem britské vládní iniciativy „Projecting British Islam“.
 • Helena Langšádlová je od roku 2015 předsedkyní sněmovního podvýboru pro migraci a azylovou politiku. Od roku 2013 působí jako místopředsedkyně ve výboru pro evropské záležitosti, je rovněž členkou stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.
 • Roland Freudenstein pracuje jako vedoucí výzkumu a zástupce ředitele Wilfried Martens Centra pro evropská studia, politického think-thanku. Dále pracoval na úřadu Nadace Konrada Adenauera v Berlíně a Varšavě. Ve své práci cílí na změny v regionu Blízkého východu, globální podporu demokracie a mezinárodní bezpečnost.
 • Spolu s nimi se znovu účastní šéf think-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský.