Soudy řeší nápor žádostí o azyl, chybí jim informace

Soudci se obávají nárůstu agendy v souvislosti se žádostmi o azyl. Stěžují si také, že při přezkumu rozhodnutí ministerstva vnitra nemohou využívat informací tajných služeb a dalších institucí, které resort v azylové žádosti zohlednil. Soudům to zakazuje směrnice Evropské unie o azylovém řízení.

„O žádostech rozhoduje ministerstvo vnitra, soudy řeší až přezkum žádostí o azyl,“ vysvětlila prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová. V tuto chvíli podle ní dochází k mírnému zvýšení počtu rozhodování o azylových záležitostech.

Video Studio ČT24
video

Soudci řeší nápor žádostí o azyl

Pokud se bude soud zabývat například rozhodnutím v případě žadatele o azyl pana R. M., musí vzít v potaz jeho žádosti na doplnění důkazů. Jestliže bude pan R. M. tvrdit, že od roku 2015 spal v azylovém táboře v Afghánistánu vedle jiného žadatele o azyl pana L. J., kterému byl na rozdíl od něj azyl udělen, bude na soudu, aby toto tvrzení přezkoumal a pana L. J. vyslechl. Takové dokazování může českým soudcům způsobit nemalé komplikace.

Soudy si budou důkazy opatřovat samy

Kvůli nařízení Evropské unie se totiž zásadním způsobem změnil způsob přezkoumávání žádostí. Zatímco dříve soudci rozhodovali, zda důkazy, které dodalo ministerstvo vnitra, jsou správné a nic nebylo opomenuto, nyní bude důkazní břemeno ležet na samotných soudech. Ty si tak budou muset důkazy opatřovat samy.

„Soudy nemají žádný přístup k informacím, ke kterým má přístup ministerstvo. Jsme tedy odkázáni na internet, knihy, novinové články a podobně,“ varuje předseda Krajského soudu v Brně Milan Bořek. „Budeme také k výslechu svědků v zahraničí muset využívat videokonference, zvýší se nám mandatorní výdaje na poštovné a také to bude způsobovat velké průtahy,“ myslí si Bořek.

Pelikán: Vytvoříme kvazitribunál

Podle Zemanové nejsou učiněna opatření, která by reagovala na nadcházející změny. „Mělo by dojít k personálnímu navýšení zejména asistentů, v této agendě je totiž jejich pomoc velmi účinná. Také by se měla vytvořit specializovaná oddělení. Toto všechno již ale mohlo být připraveno,“ stěžuje si Zemanová.

Soudci danou problematiku probírali i na poslední schůzce kolegia. Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa již v minulosti ministerstvo spravedlnosti upozorňoval, aby v souvislosti s platností evropské směrnice byly učiněny změny v českém právním řádu. To se ale nestalo, a tak zejména soudy, kterých se z důvodu geografické polohy problematika azylového řízení nejvíce týká, mají obavy, jak se s novou agendou budou potýkat.

„Ministr spravedlnosti zajistil finanční prostředky na několik desítek asistentů a chce dále jednat o použití dalších prostředků, například videopřenosů,“ uvedla Zemanová. „Hledáme řešení, jak vytvořit ještě nějaký kvazitribunál, který by byl jakýmsi filtrem, a i letos budeme přidávat asistenty na správní úseky soudů,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.