Fond dopravy dostane víc peněz a rozšíří působnost

Státní fond dopravní infrastruktury bude mít zřejmě širší působnost. Vláda schválila novelu zákona, která říká, že by instituce mohla nově rozdělovat třeba peníze na stavbu a údržbu překladišť zboží z železnice či na ostatní druhy dopravy. Předlohu ještě musí schválit parlament a podepsat prezident.

Novela se dotýká údržby vodních cest, opravy místních komunikací v místech, kde kříží významné silnice nebo železniční trať. Ministerstvo dopravy navrhlo navýšit množství rozdělených peněz o více než 3,2 miliardy korun. V letošním roce Státní fond hospodaří s částkou 94,4 miliardy, včetně evropských dotací.

Nejvíce financí půjde na železnici

Nejvíce peněz, tedy přes miliardu, by měla získat železniční oblast. To souvisí s možností rozšířit množství investičních akcí, které je možné financovat ze zdrojů Evropské unie. Podobně jako u ostatních bodů by většina těchto peněz měla pocházet z evropských dotací, konkrétně z Operačního programu doprava pro období 2014 až 2020 a fondu CEF, uvedlo v důvodové zprávě ministerstvo dopravy.

Půl miliardy ročně by pak měla spolknout podpora výstavby a údržby takzvaných multimodálních překladišť, která umožňují jednodušší překládání zboží mezi kamionovou, železniční a lodní dopravou. O možnost financování těchto terminálů z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury se snaží ministerstvo dopravy dlouhodobě.

Oživené přístavy

Dalších 150 milionů korun ročně má z prostředků fondu připadnout na nákup strojů potřebných pro opravy a stavby silnic a dálnic, železničních tratí nebo vodních cest. Dvousetmilionová jednorázová dotace pak má sloužit k obnově budov a dalšího zařízení českých přístavů v Hamburku. To souvisí s plánem ministerstva na návrat lodí do v současnosti zchátralé trojice přístavů, které Česko buď koupilo, nebo je má ve správě na 99 let v rámci Versailleské dohody.