Taktická část cvičení NATO začíná, poprvé pod českým velením

Ve výcvikovém areálu NATO v německém Hohenfelsu vrcholí rozsáhlé cvičení nazvané Allied Spirit II. Po týdnu výcviku přijdou na řadu bojové scénaře, při kterých budou vojáci z aliančních zemí i některých dalších států zkoušet, jak by obstáli v hybridní válce. Velký význam má cvičení pro českou armádu. Velitelem úkolového uskupení je totiž její příslušník Josef Kopecký.

Vojska NATO mají od tohoto roku v čele českého generála Pavla. Nyní stanul český důstojník i ve velení přímo v poli při jednom z nejdůležitějších letošních cvičení Allied Spirit II.

„Je to jedinečné. Do této doby to vždy dělali Američané. Toto je první cvičení v JMRC – to je největší výcvikové zařízení pro výcvik jednotek NATO – a velitel brigády je Čech,“ poznamenal Josef Kopecký, který v Česku velí 7. mechanizované brigádě. K jedinečné příležitosti se dostal proto, že je velitelem jedné ze dvou brigád v české armádě a právě velitelství brigády si NATO od Česka vyžádalo.

Kopeckého brigáda se na cvičení připravovala od začátku roku. Především šlo o to začít operovat v angličtině. „V sestavě brigády mám prapor americký, prapor britský, kombinované jednotky, jsou tam i Kanaďané a další. Vše se odehrává v angličtině, podle standardů a doktríny NATO,“ uvedl velitel.

Kromě států Severoatlantické aliance vyslaly do Hohenfelsu své jednotky i některé další země, které se chtějí zapojit do některých zahraničních operací a čekají na schválení.

Video Studio 6
video

Josef Kopecký: Dosud vždy veleli Američané

Trénink skončil, začíná taktické cvičení

Cvičení má dvě fáze, v první se vojáci připravovali a nacvičovali spolupráci, od soboty vypuknou ve výcvikovém centru JMRC válečné hry. „Skončí příští týden v pátek večer,“ uvedl Kopecký. Popsal, že cvičení bude mít čtyři části: „Útočná v podmínkách hybridní války, potom je tam stabilizační fáze a mezi tím jsou intermezza: Nějaký čas je obrana a částečně je tam i převzetí iniciativy na bojišti.“

Cvičení Allied Spirit II: „Nepřátelští“ vojáci OPFOR ve fiktivním městě Asvar

Zdroj: ČTK
Autor: Luděk Peřina

Kromě vojáků NATO a OPFOR čili jednotek, které působí při výcvikovém centru a vystupují při cvičeních jako nepřátelé, bude na cvičišti ještě jedna skupina, která na skutečném válečném poli zpravidla chybí.

„Je tu velký tým rozhodčích, kteří jsou neustále s námi a hodnotí naši činnost,“ upozornil Josef Kopecký. Vojáci v poli z různých zemí budou muset ukázat, že jsou schopni spolupracovat, velitelé potom budou prokazovat, že dokáží splnit výcvikové cíle. „V tomto případě je to procvičení především útočných taktických operací,“ uzavřel velitel Allied Spirit.