Každou minutu jedna "padající hvězda". Oblohu rozsvítí roj Perseid

V noci na čtvrtek vyvrcholí nejznámější meteorický roj Perseid. Mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní bude vidět průměrně 70 meteorů za hodinu. K pozorování budou ideální podmínky. Měsíc se totiž nachází jen den před novem. Znovu budou mít Perseidy takto příznivé podmínky až v roce 2018.

 
Astronomové pozorují meteorický roj v Bulharsku (12. srpen 2009)
Zdroj: ČTK/AP
Autor: Petar Petrov

Roj Perseid je aktivní zhruba od 17. července do 24. srpna. Z noci na čtvrtek ale dosáhne maxima. V době Perseid je možné pozorovat i jiné meteorické roje, Perseidy však patří mezi nejrychleji se pohybující meteory, a jsou proto snadno rozpoznatelné.

Meteory budou vylétat z místa na severovýchodním obzoru. Při pozorování je však lepší dívat se spíše na jih, podotýká Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR.

Meteorický roj ve svém maximu zachytí i kamera umístěná na stratosférickém balonu, který vypustí hvězdárna ve Valaškém Meziříčí.

Jak vlastně vzniká světelná podívaná na obloze?

Jasné světelné čáry na obloze vznikají při průletu kometárního prachu vysokou rychlostí (kolem 59 km/s) do atmosféry. Částečky se třením o vzduch zahřívají, až vzplanou. Zářit začínají ve výšce zhruba 120 kilometrů nad Zemí, pohasínají o desítky kilometrů níže, v případě větších Perseid i méně než 80 kilometrů nad zemským povrchem.

Historie pozorování Perseid sahá až k roku 36 n. l.

Meteorický roj dostal název podle souhvězdí Persea. Právě v tomto souhvězdí mají jeho meteory radiant. Tak se označuje místo, odkud vede dráha meteorů. Roj je tvořený prachovými částicemi z rozpadlé komety Swift-Tuttle. Tu objevili nezávisle na sobě američtí astronomové Lewis Swift (1820–1913) a Horace Parnel Tuttle (1837–1923) v červenci roku 1862.

Souvislost mezi meteorickým rojem a kometou Swift-Tuttle ale prokázal až astronom G. Schiaparell roku 1866. Perseidy se tak staly prvním meteorickým rojem, u kterého byla prokázaná existence mateřského tělesa a kometární původ. Meteorický roj Perseid patří k nejstarším a nejprozkoumanějším. První záznamy o jeho pozorování pocházejí z Číny okolo roku 36 n. l.

Video Pavel Suchan: Ideální podmínky budou i pro pozorování Mléčné dráhy
video

Pavel Suchan: Ideální podmínky budou i pro pozorování Mléčné dráhy

Perseidy aneb Slzy svatého Vavřince

Perseidy se také někdy nazývají „Slzy svatého Vavřince“ podle světce, který byl 10. srpna roku 258 umučený údajně upečením za živa na roštu nad rozžhaveným uhlím. Lidé si tehdy všimli, že na obloze padají „zářivé slzy“. Odtud vzniklo pojmenování Slzy svatého Vavřince.