Policie na webu radí obětem trestných činů, zájem je zatím malý

Půl roku funguje speciální policejní web, na němž mohou oběti trestných činů hledat informace, jak postupovat, když chtějí podat trestní oznámení nebo když jim zloděj vykrade byt. Nejsou ale tolik navštěvované jako například stránky, které se týkají pátrání po osobách a dopravního zpravodajství.

„Pro propagaci a nejenom pro ni jsme distribuovali po celé policii různé kartičky a letáky, které by měli policisté při prvním kontaktu s obětí rozdávat. Materiály mají jednak stručně informovat oběť o základních věcech a zároveň odkazovat na webové stránky,“ uvedl vedoucí policejní psycholog Vladimír Voska. Nedokáže přitom zhodnotit, jestli se jim popularizace internetových stránek pro oběti trestných činů daří, ale čísla návštěvnosti by mohla podle něj být vyšší.

Přehlednost a přístupnost informací je ale podle Vosky důležitá. „Problém je, že informace bezprostředně po trestném činu většina obětí nedokáže zcela vnímat, musí se k nim přistupovat velmi individuálně. Z naší zkušenosti víme, že zvlášť traumatizovaní lidé jsou schopni informace vnímat a zorientovat se v nich až po několika dnech či týdnech,“ popsal. Pak přichází webové stránky vhod.

V posttraumatickém stavu potřebuje člověk pomoci okolí

Vedle toho navazují stránky na základní zásadu, jak přistupovat k situaci, kdy se člověk stal obětí trestného činu. Neměl by na to být sám, ať se mluví o blízkých dotyčného, nebo o radách, které může poskytnout důvěryhodný zdroj policejních stránek.

„V posttraumatickém stresu nebo akutní stresové reakci mohou v krátkodobém i dlouhodobém měřítku nastat různé stavy, na úrovni emocionální, změny nálady, strach, nejistota, prožívání viny, ztráta sebedůvěry. Mohou to být i změny v chování nebo sociálním kontaktu s okolím. Nerozhodnost, stažení se, zvýšená osobní neopatrnost, zhoršená kvalita výkonu v práci, snížená chuť k jídlu a tak dále. Ale mohou být i tělesné příznaky,“ přiblížil Voska vliv trestného činu na oběť.

Pro oběti trestných činů i mimořádných událostí

Na webových stránkách může návštěvník přehledně nalézt rozčleněné jednotlivé kapitoly, ať už se jedná o trestné činy nebo mimořádné události. Mezi trestné činy se řadí násilné jako domácí násilí nebo obchod s lidmi, majetkové jako vloupání nebo krádeže, mravnostní a případně jiné jako činy z nenávisti. Pod mimořádnými událostmi se myslí hlavně dopravní nehody či povodně.

Stránka seznamuje návštěvníky s právy obětí, se způsobem podání trestního oznámení a následným procesem trestního řízení, s psychologickými dopady, s radami pro blízké či pozůstalé oběti, s právy obětí nebo s registrem poskytovatelů pomoci. „Další záměr je stránky rozšiřovat a v jednotlivých sloupečcích rozšiřovat spektrum trestných činů a podrobněji informovat konkrétní oběti. Jde nám o to, aby oběť, která se na stránky dostane, nebo třeba i její blízký člověk, se dokázali rychle zorientovat,“ dodal Voska.