Nošení šátků ve škole by nemělo být plošně zakázáno

Školy by neměly plošně omezovat používání náboženských symbolů svými žáky, jde i o šátky, které některé školy zakazují paušálně spolu se všemi pokrývkami hlavy. Výjimka může být učiněna v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví v konkrétních situacích. Uvádí to nezávazná pomůcka ministerstva školství pro vytváření školních řádů.

Otázka náboženských symbolů ve školách se v Česku rozvířila zhruba před rokem a půl, kdy zdravotnickou školu v Praze kvůli zákazu nosit hidžáb opustily dvě studentky. Ombudsmanka Anna Šabatová pak žádala změnu školního řádu, škola podle ní dívky nepřímo diskriminovala. Ředitelka školy argumentovala školním řádem, který zakazoval všechny pokrývky hlavy.

Ministerstvo nyní v metodické příručce uvádí, že školy nemají náboženské symboly plošně omezovat ani takovým zdánlivě neutrálním ustanovením. Byly by tím podle něj dotčeny náboženské svobody chráněné Listinou základních práv a svobod a porušen antidiskriminační zákon.

Druhy muslimského zahalování

Zdroj: ČT24

Omezení je možné při praktické výuce nebo k ochraně zdraví

Vedení škol by mohlo takové náboženské projevy omezit jen v nezbytných případech. „Škola by tak mohla omezit užívání náboženského symbolu například v rámci praktického vyučování, popřípadě nepřipustit výkon některých činností z důvodu ochrany zdraví dotyčné osoby či osob dalších,“ uvádí se v příručce. Ministerstvo ale doporučuje, aby konkrétní situace nebyly explicitně uvedeny ve školním řádu. Lepší je podle něj formulovat obecné ustanovení odkazující na oprávnění školy ukládat žákům pokyny k zajištění zdraví a bezpečnosti.

Školní řád připravuje ředitel školy, který ho následně předkládá ke schválení školské radě. Určuje pravidla vnitřního fungování školy a definuje základní požadavky na chování žáků. Jeho součástí jsou například pravidla pro omlouvání absence nebo zásady známkování.