Studenti speciální pedagogiky UJAK ke státnicím půjdou - škola je prý prověřila

Praha – Studenti oboru speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského (UJAK) nakonec půjdou k závěrečným státním zkouškám, ačkoliv je hodnotící komise ke státnicím nedoporučila – a to kvůli nedostatečné praxi nebo špatně vedeným závěrečným pracím. UJAK teď totiž tvrdí, že všechny tyto studenty individuálně prověřila a pochybnosti prý vysvětlila nebo vyvrátila. Podle prověrky akreditační komise však ze 400 studentů splňovalo podmínky pro státnice jen 59 z nich.

Nakonec půjdou ke státnicím všichni, kteří mají hotovou diplomovou práci a uzavřený index se všemi požadovanými předměty. Prověřování jednotlivých studentů bylo podle mluvčího UJAKu velmi důkladné: „Řešili jsme výhrady, které tam byly. Vzali jsme si to k srdci. Trvalo nám dva měsíce, než jsme se s tím vypořádali,“ uvedl.  

Hodnotící komise byla informována až o závěrech prověřování, v pátek jí UJAK předal veškeré podklady. „Zpráva má - včetně příloh - rozsah několika set stran. Každý jednotlivý student je okomentován, pochybnosti jsou vysvětleny, případně vyvráceny,“ uvedl mluvčí Jan Červenka.

Výhrady hodnotící komise prý byly mnohdy formálního rázu. Například byly odmítány diplomové práce, které vedli magistři. Zákon přitom tento postup nezakazuje. „Jedná se o odborníky, jejichž životopisy velmi důkladně prověřujeme. Navíc pak v drtivé většině případů práce oponuje člověk s vyšším titulem, takže kvalita je zajištěna několika způsoby,“ poznamenal Červenka.    

Hodnotící skupina složená ze zástupců pedagogických fakult veřejných VŠ a příslušné pracovní skupiny Akreditační komise se zaměřovala na to, nakolik praxe odpovídají oboru a zda se uskutečnily na vhodném pracovišti. U kvalifikačních prací hodnotila jejich zaměření a odpovídající odbornost vedoucího práce.

UJAK vznikla v roce 2001 jako Vysoká škola Jana Amose Komenského. Nyní je největší soukromou vysokou školou v ČR. Stabilně na ní studovalo 10 tisíc studentů, nyní se jejich počet snížil na 5,5 tisíce. Většina studentů speciální pedagogiky si na největší soukromé vysoké škole v Česku doplňuje učitelskou kvalifikaci podle zákona o pedagogických pracovnících. Akreditační komise však škole opakovaně vyčítá nepřiměřeně vysoký počet studentů ve vztahu k pedagogickému zajištění. 

Koncem dubna zveřejnila komise podnět k zahájení řízení o odebrání státního souhlasu. Každý čtvrtý absolvent bakalářského programu podle ní získal titul za nestandardně krátkou dobu. V některých případech údajně i za méně než půl roku.  

Největší soukromá vysoká škola v Česku s tím ale zásadně nesouhlasí. Podle jejího vedení je v podnětu komise řada nepravdivých informací. U takzvaných rychlostudentů jde například jen o ty, kteří přicházejí z vyšších odborných škol a jiných vysokých škol.