Většina Čechů vidí odsun Němců jako spravedlivou odplatu

Poválečný odsun Němců sice považuje většina Čechů za spravedlivou odplatu, zároveň ale odsuzuje násilí s ním spojené. Jak zjistil výzkum společnosti Post Bellum, téma společnost i nadále rozděluje.

Přes osmdesát procent Čechů odmítá vraždy a násilí, ke kterým docházelo při odsunu Němců z Československa s koncem druhé světové války. Než totiž postupimská konference v srpnu 1945 připravila podklad k organizovanému vysídlení německé menšiny, došlo k tzv. divokému odsunu, během kterého byly zaznamenány nejvýraznější excesy.

Především mezi starší generací zůstávají zastánci odsunu. Podle výzkumu společnost Post Bellum celkem souhlasí s odsunem sudetských Němců dvacet procent dotázaných. Proti se vyjádřila třetina respondentů. Patří mezi ně zejména lidé z mladších ročníků, kteří se narodili až po listopadové revoluci. Nejvíc lidí ale zůstalo nevyhraněných, pocházejí především z řad lidí narozených za normalizace.

„Naroste nová generace, která je nezatížena komunistickou ideologií, jež z tohoto tématu vytvořila nenávistné téma. Za pár let tady budou převažovat lidé, kteří budou téma vnímat spíš jako téma ke smíření s Němci,“ uvedl ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa.

Video Odsun Němců byl podle Čechů spravedlivá odplata, násilí ne
video

Odsun Němců byl podle Čechů spravedlivá odplata, násilí ne

Hrozba nároku na vrácení majetku mezi lidmi přetrvává

Výzkum ale ukázal i to, že otázka sudetských Němců a nároku na majetek zůstává tématem i v dnešní době. Většina dotázaných Čechů si totiž myslí, že sudetští Němci pořád nárokují vrácení zabaveného majetku. Osmdesát procent pak soudí, že nic takového nepřipadá v úvahu.

„Vidím takovou latentní hrozbu. Viděli jsme to třeba v prezidentské kampani, že téma je velmi jednoduše zneužitelné, že se z toho dá vyrobit kauza a nějakým způsobem udělat větší hrozba, než ve skutečnosti je,“ řekl sociolog a spoluautor výzkumu Ondřej Veis.

Jinak ale němečtí sousedé v současnosti Čechům nevadí. Uvítali by ale ze strany Německa větší investice do ekonomiky v pohraničí.