Přijít rodit s vlastní asistentkou? Většinou věc nemožná

Brno – Mají zdravotnické vzdělání, vysokoškolský titul a umí nejen vést porody, ale i pečovat o těhotné ženy a novorozence. Pokud jde vše bez komplikací, měla by podle nich jejich péče matce stačit a porod by měl proběhnout bez problémů. I přesto drtivá většina tuzemských porodnic není ochotná umožnit externím asistentkám vést porody v nemocnici. Možná se jim ale blýská na lepší časy. Úřad vlády ustavil skupinu odborníků, která se má nyní zabývat zpřístupněním péče porodních asistentek. Řešit má také vznik a chod porodních domů, které v Česku zatím existovat nemohou.

Stačil necelý den v porodnici a britská vévodkyně Kate přivedla na svět malou princeznu, se kterou ještě týž den večer odjela domů. To vše za dohledu a doprovodu dvou porodních asistentek, které o matku pečovaly už během těhotenství a nyní jí pomohou s péčí o novorozeně. Podle porodních asistentek příklad, jak může jejich péče v případě nekomplikovaných těhotenství dobře fungovat.

I když mají porodní asistentky v Česku možnost samostatně působit už 11 let, v praxi to podle nich stále drhne. „Úřady porodním asistentkám pořád brání naplňovat jejich zákonné kompetence. Odbory zdraví krajských úřadů stále nevydávají porodním asistentkám registrace v plném rozsahu, ty pak nemohou poskytovat péči v domácím prostředí klientek. Další překážka je, že většina českých porodnic je velice konzervativní a neumožňuje doprovod samostatně působící porodní asistentky,“ myslí si výkonná ředitelka Unie porodních asistentek Kateřina Hájková Klíčová.

Video (Ne)chtěné porodní asistentky
video

(Ne)chtěné porodní asistentky

(Ne)chtěné porodní asistentky

ud, 5.5.2015

Kateřina Hájková Klíčová o práci porodních asistentek

Asistentka ano, ale jen naše

Možnost projít porodem v nemocnici za pomoci porodní asistentky ženám umožnilo ministerstvo zdravotnictví od loňského ledna. V tomto systému lékař do porodu zasáhne jen tehdy, pokud se objeví komplikace. Ministerstvo tak chtělo umožnit ženám alternativu k medicinskému pojetí porodů. Těhotné si ovšem mohou k porodu přivést jen tu asistentku, která má s nemocnicí smlouvu. A to je podle porodních asistentek často problém: Nemocnice je nechtějí.

„Já jsem dostala smlouvu s vyškovskou porodnicí, kam jezdím s většinou svých klientek. Ale jezdím jako doprovod i do jiných porodnic, se kterými smlouvu nemám. Ve Vyškově pracuju jako porodní asistentka, která je za porod plně zodpovědná. Když jsem jinde, tak je za porod odpovědná tamní asistentka, která má zrovna službu, a já jsem tam jen jako podpora matky,“ popsala Jarmila Kovaříková.

Video Hovoří primář porodnického oddělení z Vyškova Josef Eim
video

Hovoří primář porodnického oddělení z Vyškova Josef Eim

Podle Unie porodních asistentek je druhá jmenovaná praxe velmi běžná a externí asistentky staví při porodu do podobné pozice, v jaké je třeba otec dítěte. Nemocnic, které mají uzavřenou smlouvu i s externími asistentkami, je zhruba pět v celé republice. Dvě z nich jsou Fakultní nemocnice Brno a zmíněná vyškovská porodnice. Ani tam ale nemůže přijít kterákoliv asistentka. „Vzniká určitý právní akt, který musí být vyjádřen i právní odpovědností. Kdyby se něco při porodu stalo, tak aby bylo zřejmé, kdo je za co pojištěný a kdo za co nese odpovědnost,“ vysvětlil primář gynekologicko-porodnického oddělení vyškovské nemocnice Josef Eim. Ve Vyškově smí oficiálně rodit jen dvě externí asistentky, které si podle Eima nemocnice dlouho prověřovala.

Ženy mají nově možnost i takzvaného ambulantního porodu, kdy mohou odejít z nemocnice jen pár hodin po porodu. Zatím jich to ale využívá jen minimum. Lékaři navíc z brzkého odchodu příliš nadšení nejsou. „Pacientky i s dětmi během těch tří dní absolvují řadu preventivních úkonů, což je v ambulantním systému na odpovědnosti jejich a pediatra. Musím říct, že to vede k problémům, ale není to nelegální, takže tomu vyhovujeme, i když musíme být kryti informovaným souhlasem. Otázka ale je, jestli je vůbec možné rodičku během půlhodinového rozhovoru informovat o všem, co se jí může přihodit a co my dvacet let sbíráme v podobě zkušeností,“ uzavřel Eim.

ASISTOVANÉ PORODY V ZAHRANIČÍ:

  • Velká Británie - Asistentky mohou vést porod v domácím prostředí.
  • Nizozemsko - Doma zde přivádí děti na svět až 30 % žen. Veřejnost to vnímá jako běžnou alternativu.
  • Francie - Porodní domy zde neexistují. Pomáhat ženě doma je sice legální, ale pojišťovny se netváří dvakrát vstřícně. Často s asistentkami odmítají uzavírat povinné smlouvy o pojištění odpovědnosti.
  • Německo - V zemi fungují dva typy porodních domů. V jednom se provádějí ambulantní nekomplikované porody, ve druhém jde o zákroky náročnější. Některá zařízení musí splňovat přísné podmínky - například to, že je lékař k dispozici do 10 minut.