Nový registr má přispět ke zkvalitnění lékařské péče

Praha - Ministerstvo zdravotnictví dokončilo finální návrh nového registru zdravotníků. Přesná data o počtu a odbornosti zdravotnického personálu musel stát dosud spíš jen odhadovat. Resort si se vznikem nového registru slibuje hlavně zlepšení kvality péče a schopnosti plánovat počty lékařů. Práci na registru ministerstvo urychlilo po tragédii v Orlové, kde dala sestra vypít těhotné ženě jedovatý roztok a pacientka následně zemřela.

Případ z Orlové podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) ukázal, že se musí české zdravotnictví zaměřit na hodnocení kvality poskytované péče.

„Výskyt nežádoucích událostí, jako jsou úmrtí nebo reoperace s komplikacemi systémově nesledujeme, protože na to nemáme prostředek,“ upozorňuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Za tento nedostatek Česko kritizovala i poslední zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Údaje o lékařích sice v různých registrech jsou, jednotný přehled o nich ale stát nemá. Roztříštěné informace chce proto sesbírat do nové databáze napříč odbornostmi. „Hlavní je, že nebudeme odhadovat počty sloužících praktických lékařů z nějakých statistik plus mínus sto nebo pět set. Budeme schopni plánovat počty lékařů i s ohledem na epidemiologickou zátěž obyvatel,“ říká Dušek.

Odhad počtu pracovníků ve zdravotnictví
Zdroj: ČT24

Komora s registrem souhlasí, žádá ale bezpečnostní záruky

To vše bez toho, aby samotným lékařům přibyly povinnosti. Naopak. Údaje o jejich vzdělání bude hlásit univerzita, přehled o činnosti lékaře pak pojišťovny. Právě od nich chce ministerstvo brát stěžejní údaje. Lékařská komora s registrem souhlasí, chce ale bezpečnostní záruky.

„Chybí nám jednoznačné stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zda považuje tuto zákonnou úpravu za dostatečnou ochranu či nikoliv,“ tvrdí prezident komory Milan Kubek.

Právě na ochraně osobních údajů předchozí návrh registru ztroskotal. To teď podle ministerstva nehrozí. Nový registr má být anonymní a pod jasně vymezeným dozorem. Lepší data pak mají přinést i lepší kontrolu bezpečnosti péče.

Video Ministerstvo ladí podobu nového registru zdravotníků
video

Ministerstvo ladí podobu nového registru zdravotníků