UJAK má další problém - čtvrtinu bakalářů hotových za méně než tři roky

Každý čtvrtý absolvent bakalářského programu na Univerzitě Jana Amose Komenského (UJAK) získal podle Akreditační komise titul za nestandardně krátkou dobu. V některých případech údajně i za méně než půl roku. Komise to uvedla mezi argumenty v podnětu k odebrání státního souhlasu s činností soukromé školy, který zveřejnila na svých stránkách. Univerzita v reakci uvedla, že připravuje právní kroky. Návrh komise na odebrání souhlasu odsuzuje, jde prý o další snahu poškodit školu i její studenty.
Video Rychlostudenti na UJAKu?
video

Rychlostudenti na UJAKu?

Podle konstatování komise absolvovalo v letech 2011–2014 bakalářské studium na UJAK se standardní dobou studia tři roky 6641 studentů. „Z toho 1718 za dobu kratší než dva roky, z toho 1491 za dobu jednoho roku a z toho někteří absolventi dokonce za dobu kratší než půl roku,“ píše Akreditační komise ve své argumentaci.

Podle jejích závěrů z toho plyne, že každý čtvrtý absolvent tohoto programu získal vysokoškolské vzdělání za nestandardně krátkou dobu, což „je vysoce neobvyklé a může to svědčit o existenci dalších závažných systémových pochybení v činnosti vysoké školy“. Komise pak uvádí, že nemá žádnou zákonnou možnost, s výjimkou hodnocení činnosti vysoké školy, zjistit skutečné okolnosti studia zmíněných studentů.

Celý podnět komise k odejmutí souhlasu považuje škola za „další část cíleného útoku s úmyslem poškodit UJAK a její studenty“. Podle vyjádření univerzity v bezprecedentním a absurdním stanovisku komise „popírá řadu svých nedávných rozhodnutí, jimiž jen v posledních dvou letech vydala pozitivní stanoviska k akreditaci a prodloužení platnosti akreditace 8 studijních oborů UJAK“. Celý podnět je prý „v příkrém rozporu se skutečným stavem činností UJAK, které nejenže naplňují všechny požadavky zákona, ale jsou hodnoceny nadstandardně i v mezinárodním akademickém měřítku.“

„Kratší studia se týkají studentů, kteří přišli z Vyšších odborných škol nebo jiných škol. My jsme byli v inkriminovaném období podrobeni komplexní a velmi důkladné kontrole ministerstva školství. Prověřovala se historie všech studentů a vysvětlovalo se, proč studovali takovou či onakou dobu. Kontroly neodhalily žádné pochybení na straně UJAKu,“ hájí se docent a prorektor univerzity Petr Kolář.

Komise kritizuje největší soukromou univerzitu dlouhodobě

UJAK vznikla v roce 2001 jako Vysoká škola Jana Amose Komenského. Nyní je největší soukromou vysokou školou v ČR. Komise škole opakovaně vyčítá nepřiměřeně vysoký počet studentů ve vztahu k pedagogickému zajištění. Univerzita navíc údajně předkládala odborné skupině neúplné podklady, což může vést k úvahám o možném zmanipulování dat. S tím UJAK nesouhlasí. „Panelu jsme veškeré materiály poskytli a opatření, která bude zapotřebí přijmout, přijmeme ve spolupráci s panelem expertů. Nařčení z možné manipulace s daty zásadně odmítáme,“ uvedla dříve škola.

  • Problémy UJAK začaly v prosinci 2014, kdy mu komise neprodloužila akreditaci pro sporný magisterský obor sociální pedagogiky. Ten využívá řada pedagogů k tomu, aby si doplnila potřebné vzdělání. Kvůli vysokému počtu studentů, který komisi vadil, tak škola nemůže přijímat nové magisterské studenty.
  • V únoru letošního roku potom komise ministerstvu navrhla, aby největší soukromé vysoké škole Česka zcela odebralo oprávnění. Podle tehdejšího vyjádření ministra školství Chládka budou debaty na toto téma aktuální po prázdninách nebo počátkem příštího roku.