Většina prvorozených dětí se narodí mimo manželství

Dítě už automaticky neznamená manželství. Od roku 1989 stále klesá počet dětí, které se narodily po svatbě. V průměru se sice většina dětí narodí v manželství, ale brzy se mohou tito novorozenci ocitnout v menšině. Co se týče prvorozeného potomka, tam jde ve většině o nemanželské dítě. Teprve druhé a třetí přichází v manželství. Zato se čtvrtým opět začíná převažovat narození mimo manželství.

„V ČR se po roce 2010 už více prvních dětí rodí mimo manželství. Je to dnes kolem 55 procent. Ale pokud jde o děti narozené ve druhém a třetím pořadí, tak ty se převážně rodí v manželství,“ poznamenala předsedkyně České demografické společnosti Jitka Rychtaříková. Zajímavější údaje ale přinášejí další děti v pořadí. Malá skupina těch, které přicházejí ve vyšším – čtvrtém, pátém nebo šestém pořadí, se totiž opět většinou rodí mimo manželství.

Statistiky ale predikují, že trend dětí rodičů bez snubních prstenů bude pokračovat. Ještě před rokem 1989 bylo dětí narozených mimo manželství méně než deset procent. „Podle posledních dat Českého statistického úřadu to v roce 2013 bylo 45 procent, pro rok 2014 to je 47 procent,“ uvedla Rychtaříková. V horizontu několika málo let by tak mohla být pokořena hranice padesáti procent. „V dnešní době neuzavření sňatku neznamená sociální stigma. Když se ženě narodí dítě mimo manželství, tak se neřeší, jestli je, nebo není vdaná,“ zdůvodnila Rychtaříková. Některé skupiny obyvatelstva považují sňatek i za zbytečnou formalitu. Doba se změnila a někteří manželství berou jako přílišný závazek.

Video Dítě se v bezmála polovině případů rodí nesezdaným párům
video

Dítě se v bezmála polovině případů rodí nesezdaným párům

Matky se základním vzděláním bez snubního prstenu

Je ale třeba rozlišovat, jestli se dítě narodí pouze nesezdanému páru, nebo jestli je matka samoživitelka. „Jestliže si vezmeme hospodařící domácnosti s dětmi, tak ve struktuře těchto domácností jsou kolem dvaceti procent osamělé matky a pouze kolem deseti procent jsou nesezdaná soužití,“ upozornila Rychtaříková. Každopádně děti narozené mimo manželství se ve třech čtvrtinách případů rodí ženám se základním vzděláním. Rychtaříková vidí dva důvody. „Jedno bude to, že žena dosáhne na různé sociální dávky, když je neprovdaná, ale druhým důvodem může být také to, že partner je více ohrožen nezaměstnaností, méně ochotný uzavírat manželství,“ uvedla.

Česká republika se statistikami přibližuje západní Evropě, kde je trend jasný. Nejblíže je nám momentálně Nizozemsko, které má rovněž kolem 47 procent dětí narozených mimo manželství. Extrém je naopak Island, kde mají tyto děti sedmdesátiprocentní podíl na porodnosti. V Británii se podařilo lehce zvýšit statistiky sňatků po královské svatbě prince Williama a Catherine. U nás je ale něco podobného spíš nepravděpodobné. Pomohl by možná komplex opatření, který by lidi motivoval. „Víme, že v roce 1973 byl uzavřen téměř dvojnásobek sňatků oproti současnému stavu. Znamená to kolem sto tisíc. V roce 1974 se narodilo vůbec nejvíce dětí – kolem dvou set tisíc, zase je to dvojnásobek oproti současnému stavu. Tady zafungovaly novomanželské půjčky, které byly v té době moderní a velmi výhodné,“ připomněla Rychtaříková. Peníze můžou motivovat, nad neuzavřeným svazekem se už ale dnes nikdo nepozastavuje.