Lživá a hanebná tvrzení, reaguje Šimáček na Dienstbiera

Martin Šimáček skončil ve vedení Agentury pro sociální začleňování kvůli chybám při veřejných zakázkách a v přístupu k nadřízeným. Několik dní po jeho odvolání to řekl ministr pro lidská práva a legislativu Jiří Dienstbier. Šimáček prý se svou přímou nadřízenou odmítl diskutovat o reorganizaci odboru, kterému šéfoval. Podle odvolaného ředitele ale tato reorganizace povede k zániku agentury, kterou během svého vedení pozvedl z nefunkční instituce k respektovanému partnerovi měst dotčených sociálním vyloučením. Reakci na důvody svého odvolání uveřejnil na svém blogu.

V důvodech, proč Šimáček skončil, jmenoval ministr závažné problémy ve veřejných zakázkách. „Jednou z posledních kapek byla zakázka na nákup televizního vysílacího času v hodnotě 5 milionů korun včetně DPH,“ prohlásil Dienstbier. Potíž, kterou v postupu ředitele agentury shledal, byla skutečnost, že o ní měl podle směrnice informovat vládu, což neučinil. „Myslím, že je to vážné pochybení, které by samo o sobě mohlo vést k personálnímu zásahu,“ dodal. V dalších případech pak podle něj došlo k porušení rozpočtové kázně.

V zakázce na vysílací čas ale Šimáček podle svých slov zákon vůbec neporušil. „Považuji dokonce za hanebné, že pan ministr uvádí tento důvod za jeden z hlavních pro mé odvolání (…),“ prohlásil. Podle svých slov žádal nadřízené o souhlas přes půl roku, svolení uzavřít smlouvu dostal dva dny před startem kampaně. Na skutečnost, že má záměr oznámit vládě, ho prý neupozornila ani jedna ze dvou náměstkyň, které mu ho písemně schválily. Dienstbierovo tvrzení, že na to byl předem upozorněn, označil Šimáček otevřeně za lež.

Dalším důvodem bylo odmítání reorganizace agentury

Dalším důvodem měla být personální reorganizace odboru, kdy se Šimáček podle Dienstbiera odmítl bavit se svou nadřízenou o těchto změnách. „Takovýto postup ve vztahu k přímé nadřízené, která chtěla projednávat podmínky, za jakých by případně mohlo dojít k reorganizaci, aby byla činnost posílena, je mírně řečeno nevhodný,“ tvrdí ministr. Rozčlenění agentury, které vláda plánuje, je prý plán odpovídající služebnímu zákonu. To, že reakce na nedostatky plynoucí z Šimáčkova vedení odboru přišla až nyní, vychází podle ministra pro lidská práva z dřívějšího zájmu na zachování dobře hodnocené činnosti pracovníků agentury ve vyloučených lokalitách.

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24

Interview ČT24

Profilový rozhovor s významnou osobností, která má co říci k aktuálnímu dění v ČR nebo ve světě

Dienstbier: Šimáček chyboval už delší dobu

Šimáček ale tvrdí o sporech týkajících se reorganizace něco docela jiného. Několikrát na poradách sekce pro lidská práva, kterou vede náměstkyně Martina Štěpánková, požadoval se svými kolegy o zapojení do příprav. „Nikdy nám to nebylo umožněno. Vždy jsme pouze odevzdávali podklady,“ tvrdí. Jak náměstkyni, tak ministra žádal o jednání na toto téma. Odpovědí mu byla výpověď.

Šimáček: Z agentury jsem vybudoval respektovanou instituci, kvůli reorganizaci v podstatě zanikne

Martin Šimáček ve své reakci na důvody odvolání zdůraznil, že Agenturu pro sociální začleňování přebíral v březnu 2009 v kritickém stavu. Krátce předtím přišla o důvěru 12 spolupracujících měst a většina schopných pracovníků odešla. Z dvanáctičlenného týmu podle jeho slov vybudoval silný sedmdesátičlenný tým, který svou činnost rozšířil z 12 takzvaně pilotních měst do 36. „Stal se nejvýznamnějším systémovým partnerem měst a obcí k řešení sociálního vyloučení a sociálního napětí. Agentura získala důvěru u velkých měst, která jsou problémem sociálního vyloučení nejvíce zasažena,“ uvedl. V současnosti má rozjetou celou řadu projektů a aktivit k posílení v dalších městech.

Video Šimáček: Silná agentura vadila různým lidem
video

Šimáček: Silná agentura vadila různým lidem

Šimáček: Silná agentura vadila různým lidem

s 15:05, 21.04.2015

Dienstbierovy důvody k odvolání Šimáčka jitří emoce

Dienstbier mu po svých návštěvách měst, kde agentura působí, neposkytoval žádnou zpětnou vazbu. „Namísto deklarovaného posilování Agentury její vliv veřejně neposiloval, dokonce spíše svým přístupem oslaboval,“ tvrdí Šimáček. Reorganizaci Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR, jejíž částí je i Agentura jako odbor kvůli nástupu služebního zákona, považuje za krok, který povede k „zániku agentury v její dnešní podobě“.

Martin Šimáček:

„Vím, že existuje spousta politiků i lidí z romských elit, kterým vadila silná agentura a její zaměstnanci, kteří dokázali kompetentně v lokalitách tu práci dělat. Některým lidem to totiž odebírá moc nad touto problematikou. Jsou to lidé, kteří třeba dříve zasedali v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny a byli s ní dokonce z hlediska některých finančních zdrojů svázáni.“


Šimáčka se zaměstnanci agentury zastali. Podporují ho i starostové

Za Šimáčka se staví i řada starostů obcí a měst, se kterými agentura spolupracuje. V severočeských Velkých Hamrech žije asi třicet lidí v sociálně vyloučené lokalitě. Město se dlouhodobě snaží situaci zlepšit. Podle starosty Jaroslava Najmana tady pomáhá právě i Agentura pro sociální začleňování. Chválí si asistenty prevence kriminality i terénní pracovníky. Díky dalšímu projektu se daří místní lidi zaměstnávat. „Považuji pana Šimáčka za osobu na svém místě. Nikdy nám nic neodmítl. Když jsme řešili problém, byl ochotný přijet,“ popisuje spolupráci starosta.

Dienstbier odvolal Šimáčka v pátek 17. dubna, aniž by svůj krok nějak zdůvodnil. Pouze uvedl, že další chod agentury musí nejdříve probrat se zaměstnanci. Sám odvolaný ředitel důvody svého odvolání už v tu chvíli znal, ale nechtěl je komentovat, dokud je ministr sám veřejně neoznámí. Prohlásil, že žádný z uvedených důvodů nepovažuje za relevantní.

Zaměstnanci úřadu v otevřeném dopise Dienstbierovi konstatovali své krajní znepokojení nad jeho posledními kroky. Obávají se, že by odvolání a další změny mohly poškodit agenturu jako „jeden z nejúčinnějších nástrojů vlády“ v boji proti vyloučení a utlumit její činnost. Odvolání je podle nich nespravedlivé a nesouhlasí s ním. Ministra vyzvali, aby celou situaci znovu zvážil.

Agentura pro sociální začleňování spolupracuje s městy a obcemi, které se potýkají se sociálně vyloučenými lokalitami. Její poradci mají přispět k navázání kontaktů mezi místní radnicí, policií, školami či neziskovými organizacemi, které by se měly společně snažit situaci zlepšit. Vyloučených lokalit je v Čechách zhruba 400 a stále jich přibývá. Žije v nich kolem 80 000 lidí, převážně Romů.

Mnozí odborníci, úředníci i samotní Romové činnost agentury hodnotí pozitivně. Podle nich se díky jejímu přispění situace v řadě problémových lokalit zlepšila a lepší je tam i soužití s okolím. Agentura má ale i své kritiky. Podle některých například není jasné, kolika Romům vlastně skutečně pomohla začlenit se do běžného života.

Vládní agentura začala fungovat v březnu 2008. Šimáček ji vedl od února 2009, do funkce jej jako vítěze výběrového řízení jmenoval tehdejší ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Předtím Šimáček působil osm let v organizaci Člověk v tísni a spolupracoval také s dalšími prospěšnými společnostmi, pracoval i na ministerstvu školství.