Velká část studentů UJAK nesplňuje podmínky pro státnice

Studenti speciální pedagogiky na pražské Univerzitě Jana Amose Komenského (UJAK) mají šanci na dostudování do 30. září. Informovala o tom akreditační komise, která vysokým školám výuku jednotlivých oborů potvrzuje. Komise ale zároveň varovala, že drtivá většina ze 400 studentů v posledním ročníku zatím nesplňuje podmínky pro připuštění ke státnicím; odpovídající praxi a diplomovou práci má nyní jen 59 studentů.

Hodnotící skupina složená ze zástupců pedagogických fakult veřejných VŠ a příslušné pracovní skupiny Akreditační komise se zaměřovala na to, nakolik praxe odpovídají oboru a zda se uskutečnily na vhodném pracovišti. U kvalifikačních prací hodnotila jejich zaměření a odpovídající odbornost vedoucího práce.

Všechny podmínky, které odpovídají minimálním požadavkům uplatňovaným na jiných vysokých školách, splnilo jen 52 studentů neučitelsky a sedm studentů učitelsky zaměřeného oboru speciální pedagogika. „Výsledky jsou tristní. Ukazuje to, jak hluboké tam problémy jsou. Chceme, aby studium mělo odpovídající kvalitu,“ řekla předsedkyně komise Vladimíra Dvořáková.

Škola se k těmto závěrům vyjádří až po obdržení všech podkladů od odborného panelu. Ve svém prohlášení se zatím UJAK jen pozastavil nad tím, že nebyla seznámena s parametry, na jejichž základě byly praxe a práce studentů hodnoceny: „Dosud jsme tato data neobdrželi, o výsledcích práce panelu jsme nebyli vůbec informováni - tento postup nepovažujeme za korektní.“

Komise navrhne, aby UJAKu skončila působnost

UJAK vznikla v roce 2001 jako Vysoká škola Jana Amose Komenského. Nyní je největší soukromou vysokou školou v ČR. Stabilně na ní studovalo 10 tisíc studentů, nyní se jejich počet snížil na 5,5 tisíce. Většina studentů speciální pedagogiky si na největší soukromé vysoké škole v Česku doplňuje učitelskou kvalifikaci podle zákona o pedagogických pracovnících.

Komise škole opakovaně vyčítá nepřiměřeně vysoký počet studentů ve vztahu k pedagogickému zajištění. Univerzita navíc údajně předkládala odborné skupině neúplné podklady, což může vést k úvahám o možném zmanipulování dat. S tím UJAK nesouhlasí. „Panelu jsme veškeré materiály poskytli a opatření, která bude zapotřebí přijmout, přijmeme ve spolupráci s panelem expertů. Nařčení z možné manipulace s daty zásadně odmítáme,“ uvedla škola.

Vzhledem k tomu, že se problémy s nadměrným počtem studentů opakují dlouhodobě, podá ve čtvrtek Akreditační komise podnět k zahájení řízení k odnětí státního souhlasu s působením této vysoké školy. To by v konečném důsledku mohlo znamenat její zánik. Univerzita v aktuálním vyjádření zopakovala, že k tomu podle ní není důvod: „Celou situaci vnímáme jako snahu o poškození UJAK. Nadále budeme postupovat právní cestou.“

Video Dvořáková: S pokrokem na UJAK nejsme spokojení
video

Dvořáková: S pokrokem na UJAK nejsme spokojení

Problémy UJAK začaly v prosinci 2014, kdy mu komise neprodloužila akreditaci pro sporný magisterský obor sociální pedagogiky. Ten využívá řada pedagogů k tomu, aby si doplnila potřebné vzdělání. Kvůli vysokému počtu studentů, který komisi vadil, tak škola nemůže přijímat nové magisterské studenty.

V únoru letošního roku potom komise ministerstvu navrhla, aby největší soukromé vysoké škole Česka zcela odebralo oprávnění. Podle tehdejšího vyjádření ministra školství Chládka budou debaty na toto téma aktuální po prázdninách nebo počátkem příštího roku.