Začínají přijímačky na střední školy: jednotné, pokud to škola chtěla

Praha - Na více než polovině středních škol, které nabízejí maturitní obory, se dnes a ve čtvrtek uskuteční pilotní testování přijímacích zkoušek. „Jedná se o 630 škol,“ upřesnil ředitel společnosti CERMAT Jiří Zíka. Ředitelé se mohli rozhodnout, jestli se chtějí do testování projektu jednotných testů zapojit. Testy kromě možnosti z výběru odpovědí obsahují i otevřené otázky, u nichž musí žáci vymyslet svou vlastní odpověď. „To, že se orientuje zkoušení pouze na uzavřené testy, vede k tomu, že se učivo neučí jako látka, ale jako nácvik na řešení testů,“ myslí si Zíka.

S výsledkem testu se žáci mohou hlásit až na dvě střední školy. „Záleží na tom, jestli se obě školy přihlásily k našemu pilotnímu testování,“ vysvětlil Zíka. Pokud druhá škola není součástí jednotného testování, pak výsledek testu nejspíš nezohlední a žák tak bude muset jít na druhý test, pokud škola nepřijímá žáky bez přijímacího řízení. Pokud se naopak obě školy jednotných zkoušek účastní, může být přijat na jednu nebo obě z nich. V takovém případě si pak žák může do deseti dnů po zveřejnění výsledků mezi těmito školami vybrat.

Vzorové testy si můžete vyzkoušet ZDE.


K testování se přihlásilo přibližně 650 škol ze 13 krajů, nezapojí se do něj žádná škola z Libereckého kraje. Největší zájem byl ve Středočeském a Moravskoslezském kraji, naopak nejmenší po Libereckém kraji v jižních Čechách, kde se do pilotáže zapojily jen čtyři školy.

Testy z češtiny a matematiky, které pro pilotní testování dodává Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Cermat, měly podle plánů ministerstva školství být v budoucnu povinnou součástí přijímacího řízení na obory zakončené maturitou. Nad tím se ale nyní vznáší otazník. V návrhu novely školského zákona, která je v připomínkovém řízení, se počítá s povinnými přijímačkami, ale školy by měly mít možnost zvolit si vlastního dodavatele testů nebo si je vytvářet samy. Prováděcí předpis by měl pouze stanovit rámcová pravidla, jak mají testy vypadat. Povinné přijímačky by navíc měly být uzákoněny až od 1. září 2016, tedy školního roku 2016/2017.

Dnešek je vyhrazen pro čtyřleté obory, ve čtvrtek se uskuteční zkoušky na víceletých gymnáziích. Náhradní termín je stanoven pro všechny obory na 14. května. Testování je naplánováno mimo termín prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy, které se letos konají v období 22. až 30. dubna. Kvůli tomu se objevila právní stanoviska zpochybňující využití výsledků těchto testů pro přijímání žáků na SŠ. Ministerstvo školství označilo tyto obavy za bezpředmětné, protože ředitelé mají právo stanovit si jakákoliv kritéria. Jedním z nich může být i výsledek těchto testů, přičemž stačí, když budou ředitelé přihlížet alespoň ke známkám na vysvědčení.