Děti na ZŠ se připravují k obraně státu, učitele proškolí armáda

Praha - Ministerstvo obrany rozesílá příručky, které učitelům základních škol pomohou s výukou přípravy občanů k obraně státu (POKOS). Kromě podrobností o armádě nebo mezinárodních organizacích vysvětlují třeba i postup při vyhlašování nebezpečných situací. „Je to určitě dobrá příručka, protože jde o oblast, kterou ne každý učitel dopodrobna zná,“ hodnotí iniciativu ministerstva obrany Hana Stýblová, prezidentka Asociace ředitelů ZŠ. Až stovky učitelů bude školit 36 vojenských lektorů.

V rámci projektu POKOS chce armáda proškolit 350 učitelů. Mezi lektory jsou lidé z krajských vojenských velitelství, Generálního štábu nebo pedagogové z Univerzity obrany. V každém kraji by měla proběhnout dvě až tři školení po dvanácti učitelích. Termíny školení jsou i na stránkách projektu. Podle ředitele odboru strategického rozvoje ministerstva obrany Jiřího Navrátila jen v Praze projevilo zájem za posledních 14 dní zhruba 20 škol.

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) 1.41 MB

Na rozdíl od dřívější branné výchovy není příprava občanů k obraně státu samostatný předmět. Učí se v jiných hodinách, nejčastěji ve vlastivědě nebo občanské výchově. V roce 2017 by se také mohla vrátit na střední školy. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je zařazená od 1. září 2013.

Video Děti na ZŠ stát připraví na obranu státu
video

Děti na ZŠ stát připraví na obranu státu