Tejc chce kontrolu majetku církví s cizinci. S pochopením se nesetkal

Poslanec Jeroným Tejc (ČSSD) zamýšlí navrhnout změnu zákona o církevních restitucích, která by podle něj zabránila v možnosti vyvést navrácený majetek do zahraničí církvím, které jsou u nás tvořeny cizinci. Podle jeho slov je totiž důvod se obávat, že tyto církve nebudou s majetkem od státu vždy nakládat ve prospěch českých občanů. Generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub upozorňuje, že návrh je nejen jasně protiústavní, ale zároveň svou xenofobností uráží všechny, kdo přijedou do ČR z ciziny pomáhat.

V případě, že je statutárním zástupcem nějaké církve cizinec, měla by mít podle Tejce pověřená úřední osoba možnost nahlížet do účetních dokladů. „Pokud by zjistila pochybnost, mohla by podat žalobu na neplatnost právního jednání,“ řekl Tejc. Kontrolu by zajišťovalo ministerstvo kultury.

Jeroným Tejc:

„Jsem přesvědčen, že církve a náboženské společnosti, které jsou registrované a obdrží majetkové vyrovnání, nelze považovat za právnické osoby bez jakéhokoli omezení. Vždy v minulosti byl majtek církve vnímán jako majetek, který má určitou vazbu na stát (…).“

Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference:

„Já bych doporučil panu poslanci, ať si přečte rozhodnutí Ústavního soudu. Jsme země, která ctí rozhodnutí soudu, tam jsou ty věci jasně vyjádřeny.“


Svůj návrh nejdřív poslanec ČSSD projedná se spolustraníky, koncem května ho pak chce předložit sněmovně. Pokud by ho zákonodárci schválili, mohl by návrh platit od příštího roku. V takovém případě by statutárním orgánem církví dotčených restitucemi musel být občan České republiky. „Občané jsou mimo jiné vázaní věrností státu a z logiky věci plyne, že nebudou vyvádět majetek do zahraničí,“ míní Tejc.

Stát se formou restitucí majetkově vypořádává s církvemi. Měl by jim vrátit část původního majetku zhruba za 75 miliard korun a vyplatí jim celkem 59 miliard korun za majetek, který už vrátit nelze. Církve by je měly obdržet do 30 let. Současně se bude snižovat státní dotace církvím až na nulu.

Holub: Tejc se neumí poučit z blamáže svých spolustraníků

Generální sekretář České biskupské Tomáš Holub nad Tejcovým návrhem nevěřícně kroutí hlavou: „Nerozumím panu poslanci Tejcovi, proč se nepoučil z nedávné blamáže, kdy senátor František Bublan stahoval stejně absurdní návrh na omezení církví, který byl protiústavní. To, co pan Tejc předvádí, je nejprve protiústavní, protože rozhodnutí o charakteru církví bylo Ústavním soudem již několikrát potvrzeno. A pak také velmi xenofobní, hraničí s věcmi urážejícími ty, kdo přišli do České republiky pomáhat.“

Podle Tomáše Holuba budou snad zákonodárci natolik soudní, že protiústavní návrh nenechají projít. Pokud by se tak přece jen stalo, a legislativou prošel zákon v rozporu s ústavou, existují v právním státě opravné prostředky, dodal.

Video Tejc: Církve nejsou běžné právnické osoby. Holub: Je to absurdní
video

Tejc: Církve nejsou běžné právnické osoby. Holub: Je to absurdní

„Že někdo může udělat korupci, je věc, která bohužel v historii svobodného Československa a České republiky jde mnohem více na vrub Čechů, a nikoli cizinců,“ podotkl mimo jiné generální sekretář biskupské konference.

Tejcův nápad míří zřejmě proti opatům z cizích zemí u nás

Původní impulz k Tejcovu nápadu mohl vzejít od advokáta a sociálního demokrata Zdeňka Koudelky který byl členem ekonomické rady Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. „Generální řád v Římě poslal dlouholetého opata Lukáše Evžena Martince na roční dovolenou. Správa kláštera proto připadla skupině polských členů a oficiálním správcem se stal Španěl Juan Provecho stojící v čele pražských augustiniánů,“ řekl Koudelka. Podle něj nový polský farář rozpustil ekonomickou radu, jejímž byl členem a která měla sledovat hospodaření opatství.

Opatství v restitucích žádá o navrácení majetku za stovky milionů korun v podobě 3000 hektarů lesa a svatotomášského dvora v centru Brna. „Vznikají tedy pochybnosti, zda změny ve vedení opatství nejsou účelové, a také podezření, že jde o tunelování domácích církevních restitucí,“ tvrdí Koudelka. Juan Provecho ale podobné nařčení odmítá. „Je běžné, že dlouholetí opati dostávají po mnoha letech ve službách dovolenou. Opat Lukáš Evžen Martinec už o ni v minulosti žádal. Já se řídím jeho pokyny a po jeho návratu se uvidí, zda bude pokračovat, nebo co bude dál,“ prohlásil pověřený správce opatství.

Bělobrádek považuje návrh za víření vyčpělého tématu

Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek považuje Tejcův návrh spíš za projev jakéhosi vnitrostranického boje uvnitř ČSSD. K samostatným poslaneckým návrhům poslanců z koaličních stran se staví spíše skepticky. Podle něj by měly mít podporu spíše ty, které se dohodnou v koaliční radě a projdou připomínkami tří vládních stran.

Poslanec ODS Marek Benda: „Pokládám to za úplný nesmysl. Vydávaný majetek jsou lesy, pole a to, jak dobře víme, se nedá vzít a odvézt do zahraničí (…) Pan poslanec Tejc se tváří, jako by stát rozdával nějaký majetek. Ale to přece není pravda. Stát vrací majetek, který před lety ukradl.“

Poslankyně KSČM Kateřina Konečná: „Trošku se obávám, že rok a půl poté, co tato vláda vládne, a přichází s touto změnou, je to změna možná více populistická než reálná. Protože kdyby to pan kolega opravdu myslel vážně, musel by navrhovat například omezení v rámci ústavy, v rámci vlastnictví.“


Sám žádné informace o možném vyvádění majetku vráceného v restitucích nemá. „Takové informace nemám a je mi to srdečně jedno. Co si vlastník udělá se svým majetkem, je jeho věc, pokud neporušuje obecně závazné právní předpisy, to znamená, pokud nejde o umělecká díla a podobně. Pokud vám ukradnou auto, a později vám ho vrátí, tak je také vaše věc, co si s ním uděláte,“ soudí.

Video Bělobrádek: Pokud neporušuje předpisy, ať si každý naloží s majetkem dle libosti
video

Bělobrádek: Pokud neporušuje předpisy, ať si každý naloží s majetkem dle libosti

Bělobrádek: Pokud neporušuje předpisy, ať si každý naloží s majetkem dle libosti

z 15, 13.04.2015

Benda: Stát nerozdává, ale vrací. Konečná: Jde spíš o populismus