Děti z dětských domovů by se měly zbavit dluhů za odpad, schválili poslanci

Praha – Seznam věcí, které nebude moci exekutor zabavit, se zřejmě rozšíří. Sněmovna poslala do třetího čtení změny občanského soudního řádu. Předloha počítá také s přísnější kontrolou exekutorů a úpravou jejich postupu při zabavování majetku. Do závěrečného kola schvalování se dostala také novela, která osvobozuje děti z dětských domovů od poplatků za komunální odpad.

Stejně jako děti z dětských domovů a obdobných zařízení asi budou od poplatků za komunální odpad osvobozeni obyvatelé domovů pro zdravotně postižené a pro seniory. Předloha počítá také s tím, že odpovědnost za hrazení plateb za děti by nesli rodiče. Nemohlo by se tak už stát, že by děti po dovršení 18 let věku čelily kvůli dluhům za odpad exekuci.

Autoři novely nutnost jejího přijetí zdůvodnili tím, že podle zákona mohou obce vyměřovat a následně exekučně vymáhat místní poplatky i po dětech. Některé děti tak prý dluží obcím několikatisícové částky, aniž o tom vědí. V případě dětí z dětských domovů a podobných zařízení předkladatelé uvádějí, že náklady spojené s likvidací odpadu hradí tyto ústavy. Pokud by tedy tyto osoby nebyly od místního poplatku osvobozeny, hradily by náklady spojené s likvidací odpadu fakticky dvakrát. Ze stejných důvodů mají být osvobozeni obyvatelé domovů pro zdravotně postižené a domovů pro seniory.

Do zákona se vrací možnost, aby zastupitelstva obcí mohla na základě žádosti poplatníka platbu prominout. Tuto možnost měly obce podle zákona do konce roku 2010. Zastupitelstva by mohla poplatky promíjet úplně nebo částečně také v případě živelních událostí.

Video Děti z dětských domovů by se měly zbavit dluhů za odpad, schválili poslanci
video

Děti z dětských domovů by se měly zbavit dluhů za odpad, schválili poslanci