Poslanci vyšli vstříc lesním školkám, registrace bude dobrovolná

Poslanci schválili novelu, která by měla zabránit možnému zániku například lesních školek a podobných dětských zařízení. Registrace dětských skupin by měla být dobrovolná. Předloha, kterou podpořilo 117 ze 166 přítomných poslanců, nyní míří do Senátu. Provozovatelé lesních školek se obávali toho, že nedokážou splnit například hygienické požadavky dané nynějším zákonem.

Předloha nyní míří k posouzení do Senátu v podobě pozměňovacího návrhu sociálního výboru, který mimo jiné zpřesňuje definici dětské skupiny a daňové výhody a umožňuje výjimky z hygienických požadavků. Návrh podpořili předkladatelé i ministerstvo práce a sociálních věcí.

Bez schválení novely by měly lesní školky problém splnit hygienické požadavky vázané na prostory, kde se činnost odehrává. „Důležité bylo si uvědomit, že ne všechna činnost s předškolními dětmi se musí odehrávat uvnitř budov,“ poznamenal předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Registrace do dětské skupiny tak bude podle novely dobrovolná. „Ten, kdo bude chtít dodržovat pravidla daná pro dětskou skupinu, z toho bude mít určité výhody,“ uvedla ministryně Michaela Marksová (ČSSD). Daňové úlevy by se tak například vztahovaly jen na rodiče, kteří umístí své děti k registrovaným poskytovatelům.

Dětská skupina bude podle schváleného znění zařízením, které umožňuje docházku dětí nejméně v rozsahu šesti hodin denně. Jde o to, aby se pod dětskou skupinu nedostaly třeba hlídací koutky. Výjimky z hygienických požadavků by mohl skupinám do 12 dětí udělit úřad v případě, že nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. Novela ale také uvádí, že živnostníci nebo firmy, které označí své služby za dětskou skupinu a nebudou registrováni, se dopustí přestupku nebo správního deliktu.

Video Lesní školky se nebudou muset registrovat
video

Lesní školky se nebudou muset registrovat

Sněmovna už naopak nehlasovala nebo neschválila návrhy komunistických poslankyň Marty Semelové a Aleny Nohavové, podle nichž by provozovatelé dětských skupin museli dětem zajišťovat stravování a děti by musely poslední rok před nástupem do základní školy navštěvovat klasickou mateřskou školu. Poslanci nepřijali ani jejich další požadavek, aby se dětem od tří let věku muselo poskytovat předškolní vzdělávání pod vedením člověka s kvalifikací učitele pro mateřské školy, a nikoli jen péče.

Zákon o dětských skupinách prosadila sněmovna definitivně v listopadu. Dává rámec zařízením, která začala vznikat v reakci na nedostatek míst ve standardních mateřských školách. Vláda vytkla původní poslanecké novele o dobrovolné registraci to, že by znevýhodnila podnikové a soukromé mateřské školy, soukromé jesle nebo dětská centra s mateřskou školou.