Znalcům, kteří stanoví cenu života, chybí podle ČLK odbornost

Praha – Ministerstvo spravedlnosti chce zavést nové znalecké odvětví, které by umožňovalo posuzovat újmy na zdraví. Od zavedení nového občanského zákoníku se již odškodné nestanoví podle tabulek, soudci tak vycházejí z posudků. Podle České lékařské komory ale není správně, že se takovými znalci mohou stát lékaři libovolné specializace. Komora míní, že by posudky měli sepisovat pouze ti lékaři, kteří se specializují na konkrétní obor.
Video Téma Událostí: Odškodné za újmu na zdraví by měli posuzovat zvláštní znalci
video

Téma Událostí: Odškodné za újmu na zdraví by měli posuzovat zvláštní znalci

V posledních dnech se o způsobu, kterým se určuje výše odškodného především v zahraničí, ale i Česku, hovořilo v souvislosti s pádem letadla ve Francii, soudy ji ale zdaleka nestanovují pouze pro pozůstalé. Nejčastěji naopak určují, kolik dostane člověk, který cizí vinou utrpěl vážnou újmu na zdraví. Například Kateřina K. požádala o náhradu škody po nezdařeném lékařském zákroku. Následky se na ní významně projevily – na fyzickém i psychickém zdraví a stejně tak i v peněžence. „Nemohla jsem docházet do práce, protože jsem měla pořád nějaké bolesti,“ shrnula Kateřina K.

Výši náhrady od zavedení nového občanského zákoníku stanoví soud především podle stanoviska znalců. Zprvu však neexistovalo příslušné znalecké odvětví, to se ale nelíbilo Nejvyššímu soudu a nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby to změnilo. „Podařilo se nadefinovat parametry toho, co má znalec umět, v čem má být proškolen,“ nastínil ministr Robert Pelikán (za ANO).

Odborný posudek bez odborníka? ČLK to odmítá

Podle návrhu však příslušný lékař-znalec nemusí být odborník na konkrétní diagnózu. Postačí, když porozumí pravidlům, podle kterých se újmy posuzují. Takový přístup ale kritizuje Česká lékařská komora. Lékaři chtějí, aby právě soudům posudky připravovali výhradně ti, kteří se specializují na konkrétní obor. „Posuzovat zdravotní stav musí lékař příslušné odbornosti. Poruchu zraku musí posuzovat očař. To, že někdo absolvuje nějaký placený kurz, který je ještě soukromou podnikatelskou aktivitou, z nich odborníky neudělá,“ řekl prezident lékařské komory Milan Kubek.

Poukázal tak i na to, že zatím příslušné znalce školí výhradně Společnost medicínského práva. Ministerstvo stejně jako Společnost medicínského práva však odmítá, že by vznikal monopol. „To, že jsme začali školit jako první, je logickým vyústěním náročného dvouletého procesu příprav, kdy jsme se s Nejvyšším soudem podíleli na vytvoření metodiky,“ poznamenala předsedkyně společnosti Jolana Těšinová. Ministr Pelikán potom zdůraznil, že se do školení mohou zapojit i další instituce. Ministerstvo zdravotnictví sice podpořilo stanovisko komory, proti Pelikánovi se však nepostavilo. Očekává, že ministerstvo spravedlnosti samo ještě provede úpravy.

Znalec se musí s pacientem setkat

Lékaři, kteří se chtějí stát soudními znalci, si musejí prostudovat metodiku Nejvyššího soudu a přehled detailů, které při hodnocení konkrétního pacienta nesmějí opomenout. Při práci samotné potom znalci hodnotí vše od smyslových funkcí pacienta až po jeho zájmy. S pacientem se musí setkat osobně.

Ani nový způsob oceňování škod přitom není zcela prostý tabulek. Položek je ale podstatně více než v tabulkách vycházejících ze starého občanského zákoníku a postupně se sčítají, aby co nejlépe pokryly vše, co mají.

Zatím kurzy prošli většinou už stávající znalci jiných oborů, ze třetiny i řadoví lékaři. I někteří z nich by uvítali, kdyby se pravidla ještě změnila. Znalec v oboru patologie a nově i lékař, který stanovuje výši odškodného, František Vorel, sice nesdílí výhrady lékařské komory, má však jiné, které se týkají podoby kurzu. „U znalce, který vykonával praxi v jiném oboru, kurz plně postačoval. Pro někoho, kdo by teprve chtěl být znalcem, by v kurzu mohlo být více o znalecké činnosti,“ podotkl.

Posuzování náhrady újmy na zdraví – hodnocené faktory:

  • konkrétní zdravotní potíže
  • věk
  • vliv potíží na zaměstnání
  • konkrétní dopady do běžného života

Zdroj: metodika NS


Bez ohledu na průběžné změny ale hlavní rozhodnutí zůstává na soudcích. Nová metodika je pro ně jen doporučením, ne pravidlem. Podle závažnosti následků mohou pacienti nově vysoudit částky až do deseti milionů korun. Oproti minulosti, kdy i odškodné za úmrtí nejbližších lidí šlo jen do statisíců, je to významný rozdíl.