Povinná maturita z matematiky se vyhne jen uměleckým školám

Praha – Ministerstvo školství chce povinnou maturitu z matematiky zavést ve dvou fázích. Od jara 2019 by se měla týkat oborů, kde tvoří významnou součást učiva, od roku 2022 by pak z matematiky museli maturovat i všichni ostatní středoškoláci. Výjimku dostanou umělecké školy. Souběžně se začne povinně maturovat také z cizího jazyka. Návrh příslušného zákona nyní prochází připomínkovým řízením.

Dnešní středoškoláci si mohou vybrat, zda budou maturovat z matematiky, nebo cizího jazyka, do budoucna by měli ale mít společně s češtinou tři povinné zkoušky (místo stávajících dvou). V první fázi by to mělo být 65 oborů, mezi nimiž jsou gymnázia a školy, u nichž se předpokládá využití matematických znalostí absolventy v praxi nebo při studiu vysoké školy. V průběhu čtyř let se na nich už nyní matematika učí nebo od září 2015 bude učit v součtu za jednotlivé ročníky deset hodin týdně.

Studenti oborů, kde se tento předmět neučí tolik hodin, by měli z matematiky povinně maturovat o tři roky později. V těchto oborech změny plánů vyžadují hlubší analýzy a pro dostatečnou přípravu žáků na povinnou zkoušku z matematiky je nutné i delší časové období, uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě.

Kdyby se povinná maturita z matematiky týkala současného ročníku abiturientů, vyvarovalo by se jí jen 3,6 procenta maturantů.

Za dva roky budou maturitní slohy hodnotit externisté

Ministerstvo školství plánuje v maturitních zkouškách i další změny. Už od jara 2017 by měli písemné práce z českého jazyka znovu hodnotit externisté, nikoliv učitelé dané školy. Když tomu tak bylo v roce 2012, poukazovali kritici systému například na to, že externisté příliš lpí na dodržování žánru.

Podle ministerstva se však přesun hodnocení slohových prací do škol neosvědčil, především není zachována objektivita. „Svědčí o tom nárůst počtu písemných prací maturujících žáků, které byly učiteli z kmenových škol hodnoceny takovým nejnižším možným bodovým hodnocením, aby žák ještě u této dílčí zkoušky uspěl a nemusel zkoušku opakovat,“ uvádí v podkladech k návrhu novely. Ke slohovým pracím z češtiny by mělo být přistupováno stejně jako k písemkám z cizího jazyka, které už nyní nehodnotí učitelé z dané školy, ale externisté.