Duka připomněl Kristovo vzkříšení, koně projeli okolo osení

Čeští věřící i příznivci lidových tradic slaví Boží hod velikonoční. V zaplněné Svatovítské katedrále vzpomněla mše sloužená kardinálem Dominikem Dukou vzkříšení Ježíše Krista. Na Novojičínsku potom proběhla tradiční jízda kolem osení, oslava jara i vrcholících Velikonoc.

MŠE U SVATÉHO VÍTA: Slavnostní bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka, který na připomínku přijetí křtu přítomné pokropil křestní vodou. Ve svých proslovech připomněl důležitost Velikonoc, jež jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. „Zmrtvýchvstání není jen oživení mrtvého těla, je to vstup do nového života ve zcela nových dimenzích,“ řekl. Mluvil také o jiných náboženstvích, zejména o islámu, který rovněž hovoří o vzkříšení.

„Rozdíl je v tom, že my božího království nemůžeme dosáhnout, pokud pohrdáme druhým člověkem,“ uvedl a zmínil, že islám slibuje posmrtný život dokonce za to, že člověk druhému člověku vezme život. V křesťanství je podle něj naopak přítomna láska k bližnímu a oběť pro druhého člověka po vzoru Kristovu.

Velikonoční svatý týden začal Květnou nedělí. Velikonoční nedělí pak končí takzvané třídení (triduum), které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a Boží hod velikonoční. Třídenní v řadě církevních společenství představuje vrchol liturgického roku, neboť obsahuje ústřední bod křesťanské zvěsti.

Video Bez komentáře: Záběry ze mše ve Svatovítském chrámu
video

Bez komentáře: Záběry ze mše ve Svatovítském chrámu

BÍLOVICKÝ BERÁNEK:Tradičně početnou účast zaznamenaly bohoslužby na jihu Moravy; v kostele svatého Jana Křtitele v Bílovicích na Uherskohradišťsku bylo plno a mnozí museli stát. Dominantou vyzdobeného kostela byla mohutná hořící svíce, paškál, který symbolizuje Ježíše Krista, jenž přemohl hřích i smrt. Protože postní doba skončila, i bílovický kostel provoněl jednoroční beránek pečený na bylinkách, který už léta platí za zdejší velikonoční specialitu. Bílovičtí po mši nespěchali domů, právě naopak zamířili na hostinu pod širým nebem, která měla posílit sváteční sounáležitost.

Video UDÁLOSTI: Boží hod v Bílovicích
video

UDÁLOSTI: Boží hod v Bílovicích

JÍZDA KOLEM OSENÍ: Starou tradici, která sahá až do pobělohorského období, si dnes připomněli obyvatelé obce Lukavec na Novojičínsku. Dvaadvacítka slavnostně oblečených jezdců na opentlených koních vyrazila s úderem jedné hodiny odpolední po obci a do polí, aby oslavili vítězství Ježíše Krista nad smrtí a vyprosili si dobrou úrodu.

V minulosti ale jezdily dvě skupiny, ráno vyjížděli ženatí muži. Odpoledne pak svobodní. V posledních letech se obě skupiny spojily. Po několika desetiletích tentokrát dokonce vedl jízdu mládenec. První jezdec, tzv. kreuzvater, také vždy u kostela přebírá od ministranta kříž, s nímž pole a obec objíždí. „Končí se před pomníkem padlých ve dvou světových válkách, kde každý jezdec políbí kříž a odkluše. Pak všichni odejdou do místního kostela, kde je požehnání, a se sochou zmrtvýchvstalého Krista obejdou kostel,“ přiblížil průběh tradice jeden z organizátorů Václav David. Původně německý obyčej se ve vesnici koná bezmála čtyři sta let.

Video Velikonoční tradice z Novojičínska: Jízda okolo osení
video

Velikonoční tradice z Novojičínska: Jízda okolo osení