Z Prahy do Mnichova po nové železnici? Ne, ministři chtějí modernizovat stávající

Železniční spojení Bavorska a Česka do deseti let zrychlí. Obě země podle svých ministrů dopravy chystají modernizaci tratí spojujících Prahu s Mnichovem a také Norimberkem. Protože dosud vše vázlo především na nevoli německé spolkové vlády, oznámilo Bavorsko, že přípravu projektu zaplatí ze svého. Podle českého ministra dopravy Dana Ťoka ale půjde pouze o modernizaci současných tratí. Záměr kritizoval Petr Šlegr z Centra pro efektivní dopravu. Tvrdí, že výhodnější by bylo postavit zcela novou vysokorychlostní trať. Ta by totiž umožnila zrychlit spojení z dnešních až šesti hodin zhruba na dvě a půl, pouhá modernizace ale zkrátí dobu jízdy zhruba na čtyři a čtvrt hodiny.

Z Prahy do Plzně po částečně modernizované elektrické dvoukolejné trati, z Plzně do bavorského Schwandorfu po neelektrizované jednokolejce, ze Schwandorfu do Řezna úvratí a po rychlejší, ale také neelektrizované dvoukolejné trati a po druhé úvrati v Řeznu po rychlé elektrické dráze do Mnichova – tak se dnes cestuje vlakem mezi hlavními městy Česka a Bavorska. Navzdory odbourání části prostojů na cestě díky užší spolupráci železničních společností cestuje nejrychlejší z osmi expresů, které mezi oběma městy jezdí, 5 hodin a 41 minut. Auto může být zhruba o hodinu rychlejší a kratší dobu než vlak stráví na cestě dokonce i autobus. Do Norimberku přímé vlaky z Prahy od prosince 2012 nejezdí, s přestupem ve Schwandorfu či Chebu činí jízdní doba 4:41 až 5:00.

Trať vlaku z Plzňe do Mnichova
Zdroj: ČT24

Ministři dopravy Dan Ťok a Joachim Hermann se shodli, že chtějí spojení zrychlit. Nepůjde však o zcela novou vysokorychlostní trať, nýbrž pouze o modernizaci stávající trasy z Plzně přes Domažlice, Schwandorf a Řezno. „Naším záměrem je, abychom zkapacitnili, zrychlili a elektrifikovali trasu, ve které dnes trať vede,“ uvedl Dan Ťok. Jeho bavorský protějšek odhadl výslednou cestovní dobu na čtyři a čtvrt hodiny, půjde tedy stále o delší čas než při cestě autem. I to je však průlom, dosud všechny deklarace zůstávaly na papíře. Nyní je blíže jejich uskutečnění. Bavorský zemský sněm již schválil dotaci šesti milionů eur na přípravu projektu, ke které se dosud Berlín a správce železniční infrastruktury Deutsche Bahn neměly.

Nová trať by cestování zrychlila výrazněji

Rozhodnutí modernizovat současnou trať, jejíž trasa je poplatná době vzniku na přelomu 50. a 60. let 19. století, kritizoval Petr Šlegr z Centra pro efektivní dopravu. Za výhodnější považuje propojit Prahu s Mnichovem zcela novou tratí s rychlostí až 350 km/h, staré trati by potom zůstaly pouze regionálním vlakům. „Na železnici se připravujeme na minulou válku – jak by řekli vojáci. Stále je lobby, která tlačí přípravu tratí jenom na 200 km/h. Ale jsou studie, které dokazují, že přestavovat trať na 200 nebo stavět novou vyjde skoro stejně nákladně,“ upozornil Petr Šlegr. Rekonstrukce staré trati s sebou nese i další problémy, zejména výluky nutné k přestavbě staré jednokolejky na trať odpovídající alespoň standardům 20. století, ale také zásahy do obcí, kterými staré tratě procházejí.

Dodal, že pro Česko zdaleka nejde pouze o přímé spojení mezi Prahou a bavorskými městy, ale také mnohem dále. V Norimberku je možné přestoupit na vlaky ICE takřka do všech německých měst, z Mnichova jezdí i TGV do Paříže.

Zanedbané železniční koridory

"Česko přistoupilo k úmluvě AGTC již více než před 25 lety a začalo postupně realizovat koridory. Dnes můžeme říci, že ani první koridor není dokončen a samotné ministerstvo konstatuje, že tak, jak byly postavené a pojaté, kapacitně nestačí. V 90. letech se trošku podcenila železniční doprava. Tenkrát byla v určitém úpadku a nikdo netušil, že dojde, zejména z hlediska přístupu soukromého kapitálu, k větší renesanci a vyšší kvalitě, a tudíž že vzniknou vyšší nároky na přepravu," vysvěluje předseda sekce kombinované dopravy Svazu dopravy Jiří Samek.


Vlaky z Prahy do Mnichova přijíždějí čtyřikrát denně, čtyři spoje každý den také odjíždějí
Zdroj: ČT24
Autor: Milan Dolejší

Podle zkušeností z Francie a Španělska, které mají dnes z evropských zemí nejcelistvější síť vysokorychlostních železnic, je možné počítat s dobou výstavby šest až devět let. To přitom není o mnoho delší doba, než jakou budou oba státy potřebovat k modernizaci spojení Praha–Mnichov. „Předpokládáme, že bychom měli zahájit práce na modernizaci trati přes Plzeň, Domažlice až na hranici v roce 2020. Shodli jsme se na tom, že bychom mohli tuto zrychlenou trať uvést do provozu v roce 2025,“ nastínil Dan Ťok.

Méně jasno je u dokončení modernizace spojení Praha–Norimberk přes Cheb. I s ní obě strany počítají, podle Joachima Hermanna ale není v dohledu elektrizace úseku z příhraničních Marktredwitz do Norimberku. Tu ovšem zajišťuje Deutsche Bahn a ministr zdůraznil, že na ně nemá Bavorsko žádný vliv.

Spojení Praha–Mnichov je tradiční, ale vždy opomíjené

Po desetiletí představoval jediné železniční spojení Československa s Bavorskem vlak Západní expres, který jezdil z Prahy přes Norimberk do Frankfurtu a Paříže. V roce 1970 však znovu vzniklo i přímé spojení Prahy s Mnichovem. Jeden pár expresů s osmihodinovou jízdní dobou poté jezdil nepřetržitě až do roku 1989, kdy byl prodloužen až do Curychu. Po zjednodušení pohraničních procedur se jízdní doba zkrátila o hodinu. V roce 1993, kdy byl vlak převeden do kategorie Eurocity (dostal tehdy jméno Albert Einstein), trvala cesta šest a půl hodiny. Později se podařilo zkrátit ji ještě o půl hodiny. Od roku 1995 jezdily mezi Prahou a Mnichovem již dva páry vlaků, Eurocity Albert Einstein a Intercity Franz Kafka. Jejich provoz však ustal o šest let později, změny charakteru dopravy v Bavorsku postihly i spojení do Prahy. Od roku 2004 opět přímé vlaky jezdí, ale objednává je Bavorsko u regionálních dopravců (zprvu pobočky Deutsche Bahn DB Regio, později u dopravce Regentalbahn, resp. Vogtlandbahn) a v Německu jsou formálně vedeny jako regionální spoje. Mezi lety 2004 a 2012 jezdily z Prahy do Mnichova a zpět dva páry vlaků denně, od roku 2012 jezdí čtyři spoje každým směrem. Jízdní doba se ale navzdory všem dílčím úpravám tratí i zrušení přepřahu na hranicích významně nezkrátila.


Video Jiří Samek: Česko nemá dokončený žádný koridor
video

Jiří Samek: Česko nemá dokončený žádný koridor

Jiří Samek: Česko nemá dokončený žádný koridor

Joachim Hermann: Bavorsko dá 6 milonů eur na přípravu

Petr Šlegr: Na železnici se připravujeme na "minulou válku"

Šlegr: Výstavba nové trati vyjde na stejnou cenu jako modernizace trati současné