Relikvie Jana Pavla II. zamířily do hradecké katedrály svatého Ducha

Hradec Králové - Připomínáme si deset let od úmrtí papeže Jana Pavla II. Shodou okolností výročí letos připadá na Zelený čtvrtek a při té příležitosti je dnes ukládán relikviář s ostatky Jana Pavla II. v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové. S místní diecézí poutá loni svatořečeného papeže vztah s biskupem Janem Vokálem, kterého jako jediného českého biskupa papež Jan Pavel II. vysvětil na kněze.

Průvod s relikviemi vyšel po deváté hodině od biskupské rezidence. Relikviář, jehož součástí jsou kapka krve a pramen vlasů Jana Pavla II. uložené ve skleněné kouli ve středu zlatého kruhu, doprovázelo zhruba dvě stě duchovních. „V průvodu jdou kněží bez ohledu na věk, až v závěru jdou vyšší církevní hodnostáři, kanovníci a úplně na konci je biskup,“ popsal historik Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd ČR. Zamířili do katedrály svatého Ducha, kde biskup Jan Vokál relikviář dopoledne uložil. Své místo našla v postranní vitrínce. „Je to místo vedle sv. Klimenta, patrona naší královéhradecké diecéze. Jsou to dva světci, dva papeži, kteří budou vedle sebe,“ upřesnil Josef Socha, generální vikář královéhradeckého biskupství.

Jan Pavel II. zemřel v půl desáté večer druhého dubna 2005 ve Vatikánu. Při příležitosti připomínky jeho smrti se na Zelený čtvrtek ukládá jeho relikvie do hradecké katedrály. Nejde přitom o první relikvie Jana Pavla II. v Česku. „Poté, co zemřel, krevní banky, krevní ampule se staly součástí naprosté většiny relikviářů. V České republice jich je už několik,“ podotkl Šebek. Míst s ostatky papeže Jana Pavla II. je víc. Hradecká diecéze už dokonce jednu relikvii má v chrámu v Jaroměři, zajímavým místem je podle Šebka i hospic v Prachaticích.

Video Kapku krve a pramen vlasů Jana Pavla II. teď mají v Hradci Králové
video

Kapku krve a pramen vlasů Jana Pavla II. teď mají v Hradci Králové

Kapku krve a pramen vlasů Jana Pavla II. teď mají v Hradci Králové

z12, 2.4.

Průvod s ostatky Jana Pavla II. v Hradci Králové

Relikvie Jana Pavla II. zamířily do hradecké katedrály

Šebek: Relikvie provází křesťanství od jeho počátků

Jan Pavel II. byl blahoslaven 1. května 2011, svatořečen byl 27. dubna 2014 společně s dalším papežem Janem XXIII. S Hradcem Králové ho poutá několik věcí. Jednak vysvětil v květnu 1989 na kněze dnešního biskupa Jana Vokála, který emigroval do Itálie a studoval tam. Předchůdce Jana Vokála – Karel Otčenášek – pak byl velkým přítelem Jana Pavla II., ještě když vystupoval jako Karol Wojtyla. Navíc v roce 1997 zde byl papež na návštěvě. Vzniku relikvií napomohlo, že Jan Pavel II. byl na konci života už velmi vážně nemocen, a proto pro potřeby autotransfuze byla shromážděna do krevní banky jeho krev.

„Relikvie provází církev už od raného křesťanství, v té době byly spojeny hlavně s mučedníky,“ vysvětlil historik a publicista Jaroslav Šebek s tím, že v současnosti existují pro relikvie přísná pravidla zaručující jejich pravost.


Dnes, na Zelený čtvrtek, se pak dopoledne obvykle koná mše, které se účastní především kněží. „Za celý rok zrovna teď se shromáždí nejvíc kněží kolem svého biskupa,“ uvedl Šebek. Obnovují svoje závazky loajality vůči biskupovi, připomínají si svoji kněžskou identitu a rovněž se světí liturgické oleje, které se používají při křtu, při biřmování a při pomazání nemocných.

Zelený čtvrtek - den poslední večeře Páně a počátek největšího půstu v roce. Zelený se mu říká podle zelené louky, na níž se v zahradě Getsemanské Ježíš při loučení modlil. Utichl hlahol zvonů, neboť ty odlétly do Říma. Leckde se však naopak rozezněly hrkačky, jimiž obvykle malí chlapci zaháněli Jidáše. O den později Kristova zrádce připomínaly také jidášky pečené z bílé mouky a medu, které měly zabránit „zrádnému“ uštknutí. Název Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek).