Rychlostní silnice se mají změnit na dálnice

Praha – Od roku 2016 by mělo z české dopravy zmizet označení rychlostních silnic písmenem R. Uvedl to ministr dopravy Dan Ťok s tím, že označení těchto komunikací se promění na dálnice. Změnu přináší novela zákona o pozemních komunikacích, kterou schvalují poslanci. Dálniční síť se tím rozšíří ze současných 750 kilometrů na zhruba 1200 kilometrů. Novela zákona o pozemních komunikacích je ve sněmovně ve druhém čtení. Kvůli spekulacím, že pozměňovací návrhy odsunou termín účinnosti, ministr Ťok zdůraznil, že stihnout původní termín k lednu 2016 je pro jeho úřad prioritou.

„Dálnice a rychlostní silnice dnes plní de facto stejný účel, platí na nich stejná pravidla provozu včetně maximální rychlosti 130 km/h. Dřív mělo tohle rozdělení smysl, protože dálnice byly federální a rychlostní silnice národní. Dnes je tato klasifikace nadbytečná,“ řekl Ťok. Nejde podle ministra o žádné triky, nebo umělé navyšování dálnic, ale o obyčejné zjednodušení zbytečného rozlišení.

Podle něj už nyní 80 až 90 procent rychlostních silnic splňuje parametry dálnic. „Zbytek se zrekonstruuje a upraví hlavně s ohledem na bezpečnost provozu. V úsecích, kde nebudou tyto silnice splňovat potřebné parametry, omezíme rychlost místní značkou,“ uvedl ministr.

Petr Moos z dopravní fakulty ČVUT:

„Souhlasím s panem ministrem. Máme zde směrově rozlišené silnice o šířce 27,5 metru a říkáme jim rychlostní komunikace. Přitom řidiči je vnímají spíše jako dálnice.“


Kvůli změně bude nutné vyměnit zhruba 480 dopravních značek, resort odhaduje náklady na dva až tři miliony korun. S výměnou značení chce začít ihned, jakmile bude novela zákona účinná. Zdůraznil, že se změnou se nenese navyšování povolené rychlosti. S tím počítá Ťok pouze na úsecích, kde to dovolí kvalita komunikace.

Video Ministr Ťok: Rozlišení je reziduum z minulosti
video

Ministr Ťok: Rozlišení je reziduum z minulosti

Co se může změnit:

  • Ministerstvo chce na některých silnicích I. třídy zvýšit rychlost na 110 km/h. Týkat by se to mělo celkem 150 kilometrů.
  • Změní se i vzhled značky upozorňující na odpočívky. Přibýt má její název, označení společností provozujících služby na této odpočívce včetně jejich log a vzdálenost k další čerpací stanici.
  • Projednávaná novela zpřesňuje pravidla pro odtah vozidla a lépe definuje zákaz odstavení vraku na pozemní komunikaci.
  • Zavádí se také sankce za znečištění či poškození účelové komunikace, obce by za to mohly udělit až dvousettisícovou pokutu.
  • Obce s rozšířenou působností budou moci novou značkou omezit nebo zakázat vjezd nákladních vozidel nad 12 tun po silnicích II. a III. třídy, které nejsou z bezpečnostního, dopravního ani stavebního hlediska pro takovou zátěž stavěny. Vždy však k tomu budou potřebovat stanovisko dopravní policie.