Akademický senát Literární akademie žádá doklady k odvolání rektora

Praha – Akademický senát Literární akademie požaduje dodání notářsky ověřených dokumentů z jednání valné hromady německých majitelů, která odvolala Petra Kaňku z funkce rektora této soukromé vysoké školy. Údajně na základě instrukcí majitelů tak v pondělí učinil jednatel Miroslav Doležal, s nímž mají studenti i pedagogové velké spory. Všechny doklady však stále nedodal, řekla členka studentské části akademického senátu Jana Fleglová.

Studenti i učitelé zatím podle ní ani nevědí, kdy přesně valná hromada k této záležitosti zasedala. Vzhledem k tomu, že dokumenty opravňující Kaňkovo odvolání dosud neviděli, považují ho za neplatné. Nechtějí se však spokojit jen se samotným rozhodnutím. „Požadujeme, aby přišel i dokument s body, v nichž pochybil a kvůli nimž byl odvolán,“ uvedla Fleglová. Podle jednatelova pondělního vyjádření byla důvodem rektorova odvolání neochota spolupracovat při realizaci strategických plánů majitelů. 

Vedení školy zatím žádného konkrétního kandidáta na rektora nemá, řekl dnes její mluvčí Daniel Sywala. Počítá se s tím, že by školu místo rektora dočasně řídilo pětičlenné pedagogické a odborné grémium. To by mělo být složené z větší části ze stávajících pedagogů Literární akademie. „Konkrétní jména ještě nevím, o personáliích se vyjednává. Také není zatím dáno, jak dlouho by školu toto grémium vedlo,“ řekl Sywala.

Studenti i řada pedagogů ostře kritizují jednatele Doležala, který podle nich školu vede nekompetentním způsobem. Stěžují si mimo jiné na opožděné výplaty nebo problémy s výplatou stipendií v programu Erasmus. Nelíbí se jim ani, že se majitelé prostřednictvím jednatele snaží akreditovat na tuto uměleckou školu obory zaměřené na management ve zdravotnictví a sociálních službách.

Podle jednatele se jen někteří lidé snaží vnést neklid do prostředí školy. „Neuvědomují si však, že v první řadě poškozují dobré jméno celé školy, na jejímž kreditu se vlastní prací dlouhodobě podílí, a nyní tuto svou práci sami znehodnocují,“ uvedl Doležal v dnešní tiskové zprávě.

Nespokojení studenti Literární akademie v pondělí stávkovali a v úterý vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost. O situaci dopisem informovali přímo majitele a plánují zorganizovat petici na internetu. „Apelujeme i na ostatní kolegy z akademické obce, ze soukromých i veřejných vysokých škol, aby nám vyjádřili podporu,“ doplnila studentka. Aktuální dění podle ní ukazuje, jaké problémy mohou mít soukromé vysoké školy, které řídí komerční subjekty. „Zjišťujeme mezery v legislativě. V této sféře není taková ochrana akademické obce,“ dodala.

Literární akademie, která jako soukromá vysoká škola funguje od akademického roku 2001/2002, má aktuálně 138 studentů. Zaměřuje se na výuku tvůrčího psaní a mediální komunikaci. V červenci 2013 změnila oficiální název na International Art Campus Prague. Podle informací v obchodním rejstříku je většinovým majitelem školy společnost EDUCATIONPARTNER CAMPUS se sídlem v Hamburku.