Kontrolou kvality lékárny prošly většinou dobře, bojují ale o přežití

Mezi nejčastější chyby, které odhalili inspektoři v českých lékárnách, patří výdej léku na recept bez receptu, mezery v dokumentaci nebo špatné vážení a skladování léčiv. Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil výsledky loňských kontrol i sankcí: Udělil pokuty zhruba za sedm milionů. Jedenácti lékárnám rovněž pozastavil část činnosti. Přesto hodnotí lékový ústav roční prověrku kladně, u většiny zařízení šlo totiž o drobná pochybení, ne vážné závady.

Z téměř devíti stovek prověřovaných lékáren kontroloři jednu na čas zavřeli a dalším jedenácti dočasně zakázali výrobu některých léků. Dalším desítkám pak navrhli pokuty. „Pozitivní je, že zhruba šedesát procent kontrol bylo absolutně bez závad nebo s drobnými připomínkami, ale na druhou stranu byly lékárny, kde byly jiné a větší problémy,“ zhodnotil Kamil Rössler ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. I proto Státní ústav pro kontrolu léčiv letos inspekce posílí a dohled rozšiřuje i lékárnická komora. „Před měsícem začal fungovat i u nás profesionální inspektor jen pro lékárny,“ potvrdil prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Video Události: Inspektoři si posvítili na lékárny
video

Události: Inspektoři si posvítili na lékárny

Inspektory zajímá vše, co se s lékem děje od momentu přijetí do skladu do doby, než se dostane k pacientovi. O všem musí mít lékárna záznam. „Musíme zpětně doložit každý pohyb každé šarže léčiva, které k nám do lékárny přijde,“ vysvětlila vedoucí Lékárny Budějovická v Praze Dana Trčková. Prohlídkou projdou taky regály a sklady, hlavně jejich teplota. U vah pak inspektory zajímá nejen to, jak jsou seřízeny, ale jestli je lékárna správně používá. Co specifický lék, to totiž specifická váha. Například pro navážení 15 miligramů léčiva už je nutná ta velmi citlivá analytická. „Namátkově si z receptu vyberou třeba mastičku, kontroluje se množství, obsahová správnost,“ popsala lékárnice Martina Husárová.


Po úbytku lékáren způsobeném doplatky lékáren opět přibývá

Kontrolní zpráva ale nemapovala jen chyby, ale i samotnou síť lékáren. Těch oproti loňsku zhruba o tři sta přibylo. Ještě v loňském roce byl přitom trend opačný a lékárny byly spíše rušeny, zvláště v menších obcích. „Souvislost mezi zrušením regulačních poplatků a zánikem konkrétních lékáren bohužel předpokládáme,“ uvedl tiskový mluvčí české lékárnické komory Aleš Krebs.

Z dat za poslední 2 roky vyplývá, že bylo v menších obcích uzavřeno 20 lékáren a 6 odloučených oddělení výdeje léčiv. „Může se to zdát jako relativně malé číslo, ale jednalo se o lékárny v místech, kde lékárenská péče jiným způsobem zpravidla zajištěna není a pacienti tak musí do lékárny nyní cestovat delší dobu a s určitými komplikacemi,“ vysvětlil Krebs.

„Hodnotit dopady od počátku letošního roku je ale v tuto chvíli ještě předčasné, existuje určitá setrvačnost a také nejsou ještě zcela dořešeny kompenzace poplatků ve smyslu způsobu jejich proplácení. Je však jisté, že se pouze částečná kompenzace regulačních poplatků lékárnám do jejich ekonomiky promítá velmi negativně,“ doplnil Krebs s tím, že z celkového pohledu na zdravotnictví je segment lékárenské péče jediným, kde jsou stále prováděny další škrty i přes rostoucí objem financí vkládaných do zdravotnictví jako celku.