NKÚ začíná zveřejňovat smlouvy, činí tak i většina ministerstev

Praha – Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) dnes začíná zveřejňovat své smlouvy. Činí tak krátce po výzvě premiéra Bohuslava Sobotky, který počátkem března požádal ministerstva a další státní instituce, aby své kontrakty zveřejňovaly bez ohledu na to, že zatím nevznikl registr smluv, který by jim to ukládal. Mluvčí NKÚ Jaroslav Broža však upozornil, že prezident úřadu zadal přípravu systému již před Sobotkovým projevem. Podle zjištění České televize podobně jako NKÚ již činí velká část státních institucí, některá již léta.

Nejvyšší kontrolní úřad začíná zveřejňovat smlouvy a objednávky s cenou nad 50 tisíc korun. „V současnosti jsou v databázi evidovány smlouvy a objednávky za letošní rok s tím, že postupně budeme doplňovat smlouvy a objednávky za roky minulé,“ uvedl ředitel komunikačního odboru NKÚ Jaroslav Broža. Podle něj rozhodl prezident NKÚ Miloslav Kala o zveřejňování smluv na internetu již v únoru, tedy ještě předtím, než k tomu premiér Sobotka státní instituce vyzval.

Ministerstva většinou zveřejňují přehledy smluv, některá i podrobnosti

Sobotka na počátku března uvedl, že požádal "jednotlivá ministerstva a ostatní centrální úřady, pokud tak dosud neučinily, aby začaly co nejdříve zveřejňovat nově uzavírané smlouvy nad 50 tisíc korun„. V souvislosti s jeho výzvou se chystají odkrýt kontrakty ministerstva zahraničních věcí, životního prostředí či ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), první dva uvedené úřady by tak měly učinit na přelomu března a dubna. MMR podle Veroniky Vároši z komunikačního odboru zatím hledá technické řešení. “Konkrétní termín v tuto chvíli nelze přesně stanovit," sdělila.

Pro mnohé instituce však byla Sobotkova výzva příslovečným objevem Ameriky, smlouvy zveřejňují v některých případech již několik let. Alespoň seznam uzavřených smluv již od léta 2010 dává k dispozici ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo zdravotnictví je od roku 2011 zveřejňuje celé. Většinou mají úřady přehledy smluv v tabulkách ve formátu xls, například ministerstvo školství má na webu i plné znění dokumentů. Velmi daleko jde resort financí. „Ministerstvo financí od ledna 2015 zveřejňuje seznam všech platných i neplatných smluv bez omezení částky ve formátu otevřených dat (opendata) na portále data.mfcr.cz,“ uvedl Radek Ležatka z ministerstva, které kromě smluv zveřejňuje také faktury.

Strážce zakázek smlouvy tají, chybí mu pravidla

Z úřadů, které ČT oslovila, smlouvy nezveřejňují ani se k tomu nechystají Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad, který přitom mimo jiné bdí nad tím, zda instituce správně soutěží své zakázky, by prý přitom své smlouvy rád zveřejňoval. Podle jeho mluvčího Martina Švandy to však není možné.

„Nemáme v současné době informace o tom,  jakým konkrétním způsobem smlouvy zveřejňovat. Vymezení pouze finanční částkou je nedostatečné, scházejí podrobnosti o tom, do jakého formátu mají být dokumenty převedeny, co všechno má být zveřejněno, jak by měly být ošetřeny citlivé informace, a případný souhlas druhé smluvní strany,“ zdůvodnil mluvčí ÚOHS, proč úřad své kontrakty nemůže zveřejňovat, jak to již činí mnoho dalších významných státních institucí.

Zvláštní přístup potom zvolila Česká školní inspekce. Ta sice zveřejňuje smlouvy až od půl milionu, jak jí ukládá zákon o veřejných zakázkách, současně ale poskytuje i všechny faktury od 1 Kč. Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys zdůraznil, že tak inspekce činí i přesto, že se jí Sobotkova výzva přímo netýkala, neboť se premiér obrátil na ministerstva a ústřední orgány státní správy. „Česká školní inspekce nepatří ani do jedné kategorie,“ podotkl.

Které z oslovených institucí zveřejňují smlouvy od 50 tisíc korun?

ano:

chystají se:

  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Ministerstvo obrany
  • Ministerstvo zahraničních věcí
  • Ministerstvo zemědělství
  • Ministerstvo životního prostředí

zveřejňuje faktury, smlouvy však až od 500 tisíc: