Češi mají lepší náladu. S demokracií je spokojeno 55 procent občanů

Praha - Lidí spokojených s fungováním demokracie v Česku je rekordních 55 procent. Naopak nespokojených je 41 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z února letošního roku.

Nadpoloviční většina spokojených převážila dosud jen jednou, a to před čtyřmi lety. Nespokojených je 41 procent Čechů. Podle CVVM se v postojích lidí zřejmě odráží spokojenost s politickou situací, která se od října do února vyvíjela srovnatelným způsobem. V posledním říjnovém průzkumu spokojenost vyjádřilo 48 procent občanů.

„Je tam ještě výraznější nárůst v porovnání s obdobím kolem roků 2012 a 2013. Víceméně to odpovídá tomu, jakým způsobem se vyvíjí hodnocení politické situace, jakým způsobem se vyvíjí důvěra v ústavní instituce,“ říká analytik CVVM Jan Červenka.

„Celkově to souvisí se zlepšením nálady ve společnosti, které proběhlo po posledních volbách do Poslanecké sněmovny,“ dodává Červenka. Spokojenost s fungováním demokracie klesá s rostoucím věkem a zvyšuje se s rostoucí životní úrovní. Spokojenost častěji vyjadřují studenti, podnikatelé a živnostníci a obyvatelé Prahy. Nespokojenost je častější u nezaměstnaných, důchodců či levicových voličů.

Video Jan Červenka: Nálada se společnosti se zlepšila
video

Jan Červenka: Nálada se společnosti se zlepšila

Polovina občanů věří, že demokracie je vždy lepší než jiný způsob vlády. Otevřenost pro autoritativní způsoby vlády deklarovalo 24 procent oslovených, dalších 21 procent se domnívá, že je lhostejné, jaký je v zemi režim. Demokracie má častěji zastánce u lidí s vysokoškolským vzděláním, mladých lidí, Pražanů a občanů označujících svoji životní úroveň jako dobrou. Ve skupině lidí, kterým je režim lhostejný, byli lidé se základním vzděláním, důchodci, nezaměstnaní či obyvatelé Libereckého kraje.

Téměř polovina populace (48 procent) míní, že je v Česku s lidmi zacházeno rovnoprávně a spravedlivě. Zhruba stejný podíl lidí (47 procent) si naopak myslí, že tyto principy nejsou v ČR uplatňovány. V meziročním srovnání lidí s negativním postojem ubylo. Více než dvě třetiny občanů (69 procent) si myslí, že lidská práva jsou v Česku respektována. O opaku je přesvědčeno 27 procent lidí, což je proti loňsku o pět procent méně.