Nadaný, dynamický a netaktní, vidí Pelikána Wagnerová

Praha - „Robert Pelikán je mladý nadaný právník, kterému nechybí dynamika a odvaha. Někdy mu možná tak trochu chybí takt a uvědomění si, s kým a v jakém prostředí hovoří,“ upozornila senátorka a bývalá soudkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová na možná až příliš přímé vyjadřování nového ministra spravedlnosti. „Je otázkou, zda bude mít dostatek životních zkušeností,“ poukázala například na jednání se soudci i politiky. „Je obvyklé, že právě v exekutivě jsou mladší lidé,“ připomněla Wagnerová, že jde o velmi dynamický obor.

„Justice nepochybně potřebuje, aby byly provedeny některé dílčí změny,“ domnívá se Wagnerová. A právě pro změny procesních předpisů je třeba shoda napříč politickým spektrem. Procesní předpisy soudcům určují jistý postup, který nesmějí porušit, a jejich dnešní podoba někdy může vést k výraznému protahování soudních jednání. „V trestních řízeních byl učiněn velký pokrok a dnes už běží poměrně rychle,“ myslí si Wagnerová.

Video Hyde Park ČT24
video

Hyde Park ČT24

„Nový trestní řád je třeba udělat hlavně pečlivě,“ upozornil Pelikán. Také podle něj se ale velká prodlení netýkají v první řadě trestních kauz. „Zjednodušíme takzvané přípravné řízení,“ poukázal nový ministr na to, že případy by se měly před soud dostat co nejrychleji.

Státní zástupci budou nezávislejší, slibuje jeden ze svých prvních kroků ve funkci Pelikán. Na základních parametrech nového vymezení postavení státních zástupců se s nimi již dohodl. Slibuje výběrová řízení na místa státních zástupců, stejně jako jedno speciální oddělení při Vrchním státním zastupitelství. „Ven do světa půjde v polovině dubna,“ slíbil Pelikán na adresu této normy.

„Pokud odpadnou hádky se státním zastupitelstvím, je to pro zákon dobře,“ domnívá se bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), podle něhož nejde o tak závažný problém, jak se někdy zdá, protože současná úprava práce státních zástupců funguje poměrně dobře.

Video Pelikán: Nová pravidla pro státní zástupce již jsou připravena
video

Pelikán: Nová pravidla pro státní zástupce již jsou připravena

Pelikán: Nová pravidla pro státní zástupce již jsou připravena

Robert Pelikán je novým ministrem spravedlnosti

Robert Pelikán (1979) pochází z právnické rodiny, jeho matkou je známá profesorka a soudkyně Irena Pelikánová, která působí od května 2004 jako soudkyně Tribunálu Soudního dvora EU; otec Dragutin Pelikán přednášel na pražské právnické fakultě právní dějiny se zaměřením na ruskou právní historii. Robert Pelikán chtěl původně studovat filozofii, absolvoval ale roku 2003 nakonec Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde dodnes přednáší. Roku 2010 zde získal titul doktora práv a o rok později Ph.D. Odborně se věnuje především civilnímu a obchodnímu právu.

Začínal jako advokátní koncipient v kanceláři Císař, Češka, Smutný a spol., poté byl advokátem v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters a nakonec spoluzaložil advokátní kancelář Vrána & Pelikán. Po vstupu do veřejné správy si nechal výkon advokacie pozastavit.

Specializuje se na problematiku obchodních společností, závazkového práva, práva hospodářské soutěže a řešení sporů. Jako advokát zastupoval mimo jiné rodinu, jejímuž synovi v létě 2009 amputoval eskalátor v pražském metru tři prsty. Později například hájil město Karlovy Vary ve sporu se skupinou firem o vlastnictví sportovně-kulturního centra KV Arena.