Osvětlit dluhovou past pomůže nezaměstnaným animovaná rodinka

Praha – Vybrané instituce jako třeba úřady práce, azylové domy, věznice nebo dětské domovy začínají nově s výukou základů finanční gramotnosti. Fond dalšího vzdělávání (FDV) představuje i desítku nových videoklipů, které mají doplnit výukové programy Úřadu práce. Čtyřdenní kurzy cílí na skupinu nezaměstnaných proto, že jsou rizikem dluhové pasti velmi výrazně ohroženi, podotkl ředitel fondu Miroslav Procházka ve Studiu 6. V rámci projektu má být proškoleno až 25 tisíc nezaměstnaných lidí.
Video Ukázka klipu: Jak šetřit
video

Ukázka klipu: Jak šetřit

Ukázka klipu: Jak šetřit

s6 12.03.2015

Miroslav Procházka: Projekt má vzdělat 25 tisíc nezaměstnaných

„Frekventanti kurzů jsou vybíráni v rámci intenzivní spolupráce s úřady práce. Samozřejmě, pokud by měl někdo zájem, může se informovat na úřadu práce a ke kurzům se dostat také,“ přiblížil Miroslav Procházka. Projekt se nejvíce soustředí na Ústecký a Moravskoslezský kraj, kde je nezaměstnanost nejvyšší.

Z celkových 25 tisíc nezaměstnaných lidí, kteří mají projít kurzem takzvaných socioekonomických kompetencí, už jich 9 tisíc čtyřdenní akcí prošlo. Zajímavostí projektu je fakt, že 360 absolventů základního kurzu dostane možnost projít kurzem specializovaným, který by je měl připravit tak, aby posléze finanční gramotnost mohli sami vyučovat. Konzultant pro prevenci předlužení v osobních financích by pak měl mít prostor uplatnit se nejen v neziskovém sektoru. Pilotní program už spustili ve Zlínském kraji.

Jedna z dobrovolnic Barbora Chmelíková, která se věnuje výuce finanční gramotnosti ve věznicích, azylových domech a dětských domovech:

„V azylových domech se velmi často setkávám s ženami, které se dostaly do dluhů proto, že si vzaly úvěr za svého partnera. Tím se pak dostaly do problémů. Je tam třeba žena, která 12 let pracuje jako účetní, žila v zahraničí a partner ji takto dostal do existenciální krize.“


Uchazeči o zaměstnání na úřadech práce si v rámci kurzu osvojují dovednosti v sestavování rodinného rozpočtu, úsporách, ale i v prevenci proti záludnostem nevýhodných půjček už od září 2014. Nově v desetidílném seriálu ukazuje pětičlenná rodina názorně, jaká rizika v nakládání s osobními financemi lidem hrozí, stejně jako možné řešení.

Témata minutových spotů:

  • Bohatí a chudí, všichni musí počítat - Šetřit a myslet na zadní vrátka musí bohatí i chudí
  • Šetřením na maličkostech hodně uspoříme - Mnoho peněz utratíme za zdánlivé maličkosti. Právě na nich můžeme hodně ušetřit
  • Debetní nebo kreditní, toť otázka! - Rozlišujte debetní kartu od kreditní
  • Jen ať vidí, že na to máme! - Závistivci za nás účty nezaplatí
  • Půjčují bez pravidel… - Ten, kdo půjčí peníze bez pravidel, je bude také bez pravidel vymáhat
  • Dluhová past – vytloukání klínu klínem - Řešte problémy s penězi, dokud je čas. Vytloukání klínu klínem je krátkozraké
  • Občanské poradny – nebuďte na to sami - Úvěry jsou jako boty. Ty kvalitní nás netlačí
  • Máš majetek? Půjčíme ti! - Banky nejraději půjčují majetným lidem, chtějí své peníze dostat zpět
  • RPSN a smlouvy - Víc hlav víc ví. S finančními problémy se obraťte na občanskou poradnu
  • O chlebu a vodě - Když je nejhůř, musíme se uskrovnit. Ale i špatné časy skončí.