Ťok zamítl čtvrtmiliardovou kompenzaci pro lodní dopravce

Praha – Minulý rok slíbil tehdejší ministr dopravy Antonín Prachař (ANO) provozovatelům přístavů a říčních lodí 250 milionů korun jako kompenzaci za předloňské povodně. Současný ministr Dan Ťok (nestraník za ANO) ale dotaci zastavil s tím, že pro vyplacení peněz nejsou v rozpočtu vyčleněné peníze.

Ministerstvo dopravy pod vedením Dana Ťoka rozhodlo, že rejdaři nakonec kompenzaci za finanční ztráty nedostanou. Týkala se dnů, kdy nemohli kvůli vysokému nebo nízkému stavu vody plout. Kromě zdůvodnění, že v rozpočtu na to nejsou peníze, dodal ministr Ťok, že by podobnou logiku musel použít i v případě jiných skupin. Podle něj by se s nadsázkou dalo říct, že by měl stát odškodnit cyklisty za to, že stále není dokončena síť cyklistických stezek.

Slíbená dotace měla být rozdělená do dvou částí. Padesát milionů mělo zamířit na opravy říčních cest poničených povodněmi, zejména přístavů. Zbylých 200 milionů měli dostat provozovatelé lodí. Část z těchto peněz měla pokrýt ztráty za období, kdy nebylo možné plout kvůli veliké vodě, a další část za období sucha, kdy se naopak nedalo plout kvůli nízkému průtoku vody v Labi. Peníze za nesplavné dny na Labi stát v minulosti vyplácel rejdařům jako kompenzace za chybějící děčínský jez, který má počet suchých dnů na řece výrazně omezit.

V Česku je v provozu padesát nákladních lodí a říční doprava zaměstnává skoro dva tisíce lidí, včetně profesí dodávajících služby pro potřeby říční plavby. Na opravy škod po povodních ministerstvo přispívalo i v jiných druzích dopravy. Podílelo se na opravách silniční i železniční infrastruktury a ve dvou vlnách přispělo obcím na obnovu místních komunikací.