Jermanová ke stanovám ANO: Není nic demokratičtějšího, než přímá volba

Praha - Nové stanovy hnutí ANO by kvůli soustředění moci v rukou málo lidí nemohly v ČSSD projít, myslí si premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) s tím, že stanovy připomínají spíše stanovy akciové společnosti. „Nové stanovy nejsou ničím jiným než doplněním stanov stále ještě platných,“ obhajuje místopředsedkyně hnutí ANO Jaroslava Jermanová. „Nevidím nic demokratičtějšího, než když rozhodne tajná volba,“ dodala Jermanová s tím, že předsednictvo je pojistkou toho, aby nedocházelo k bezdůvodnému vylučování a nabírání lidí.

Nové stanovy mění například postavení předsednictva. Nebude už jednat jménem hnutí, ale zastupovat je podle ustanovení, které mimo jiné nadále uvádí, že při zastupování jedná samostatně předseda. Například stanovy ODS charakterizují předsedu jako hlavu, reprezentanta a mluvčího strany. Stanovy ČSSD postavení předsedy nijak zvlášť neupravují kromě toho, že je statutárním orgánem strany jako právnické osoby.

Nové stanovy hnutí ANO 140.63 KB

Předsednictvo ANO dostane ze stanov pravomoc nominovat kandidáty do všech druhů voleb. Konečné schvalování kandidátek zůstane výboru hnutí, které tvoří předsednictvo spolu s krajskými předsedy. Výbor bude moci kandidátky měnit a bude navíc taky schvalovat postup pro jejich sestavování. Dokument obecně posílí postavení předsedů všech orgánů hnutí. Pokud nastane při jakémkoli hlasování rovnost hlasů, bude rozhodující jejich stanovisko.

Stanovy zpřísňují některé požadavky na zájemce o členství i členy. Zájemci o vstup do hnutí budou muset nově předkládat i výpis z trestního rejstříku. Ztratí právo účastnit se jednání místní organizace hnutí a výslovně nebudou moci být voleni a delegováni do orgánů hnutí. Členové budou muset neprodleně oznamovat, že je proti nim vedeno například trestní, přestupkové nebo exekuční řízení. Mezi důvody zániku členství přibude omezení svéprávnosti. Proti vyloučení se ale budou moci členové hnutí nově odvolat k revizní a smírčí komisi.

Zatímco programové cíle v dosavadních stanovách jsou rozepsány do deseti bodů, nově budou jen ve čtyřech. „Klíčovými hodnotami“, jak uvádí dokument, budou svoboda, solidarita a zodpovědnost ke spoluobčanům, zdravý rozum a snaha hledat řešení a rodina a soulad mezi generacemi.

V programových cílech původních stanov se lidé mohou dočíst například o „prvcích přímé demokracie“, o zamezení vyvádění veřejných peněz do „soukromých kapes“ nebo „potírání korupce“. V nových stanovách k tomuto tématu, které bylo jedním z hlavních předvolebních slibů ANO, se píše jednou větou o hledání hospodárných řešení a zamezení plýtvání veřejnými prostředky.

Video Jermanová: Není nic demokratičtějšího než přímá volba
video

Jermanová: Není nic demokratičtějšího než přímá volba