Za mřížemi bez zápachu: Věznice se musí více věnovat hygieně

Teplice – Změny hygiencikých pravidel, ale také přísnější pravidla pro kontakt s vnějším světem zavádí novela vyhlášky o výkonu vazby. Vězni se podle ní mohou častěji sprchovat, současně se ale například nesmí tetovat, omezení se týká také obsahu balíčků, které dostávají. Neměly by v nich být třeba iontové nápoje.
Video Mluvčí věznice: Jak se vyvíjí společnost, vyvíjejí se i věznice
video

Mluvčí věznice: Jak se vyvíjí společnost, vyvíjejí se i věznice

Ministerstvo spravedlnosti upravilo podmínky pro vězně poté, co je kritizovala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Nelíbila se jí pravidla upravující zejména život vězňů ve výkonu trestu. Výsledkem jejího zásahu je především změna minimální velikosti cely a zvýšení počtu povolených koupelí na dvě týdně. Vrchní komisař a mluvčí teplické vazební věznice Michal Kruťa přitom zdůraznil, že změny nelze považovat za posun od věznic spíše k hotelu. Odmítl, že by věznice měly poskytovat středověký standard s koulemi na nohou. „Tak, jak se vyvíjí svět kolem nás, vyvíjí se společnost, vyvíjejí se i podmínky ve věznici. Hranici nelze pevně stanovit, ta se zkrátka posouvá spolu s vývojem,“ zdůraznil.

Koupel nejméně dvakrát týdně, občas i v soukromí

Úprava vyhlášky má především zmenšit rozdíly mezi věznicemi. Ten záleží na typu věznice. Podle mluvčího teplické vazební věznice, ve které současně pobývají lidé odsouzení v režimu s dozorem, většina nových pravidel může být v mírnějších typech nápravných zařízení standardem. „Vyhláška zároveň stanoví, že pokud to umožní pracovní zařazení nebo jiné okolnosti, umožní věznice odsouzeným koupat se častěji,“ uvedl Michal Kruťa, podle kterého se vězni pracující mimo věznici zpravidla mohou sprchovat denně.

Jiné podmínky však mají lidé umístění ve vazbě. Ti nemají výhody, které odsouzeným skýtá práce mimo věznici, mohou však zapomenout i na soukromí při koupeli. Na ni měli již dříve nárok dvakrát týdně. „Pokud jde o odsouzené, u nich se hygiena přímo nekontroluje. Odsouzení mají sprchu přímo na ubytovně, to znamená, kdykoliv se mohou vykoupat bez dozoru. Jiné je to u výkonu vazby, kde se obvinění vodí do sprch. Tam jsou potom střeženi, ale vždy osobou stejného pohlaví,“ srovnal Michal Kruťa.

Omezení: Bez iontů i tetování

Nové znění vyhlášky ale vězňům nepřiznává pouze výhody. Platí i přísnější omezení, vyhláška zakazuje posílat vězňům v balíčcích iontové náplně, doplňky pro sportovce a také vybavení pro tetování. „Tyto zákazy pramení z dlouhodobých zkušeností, kdy veřejnost vždy vnímá tetovaného jako odsouzeného. Odsouzení vždy byli tetováni a mají tendence tetovat se, takže dlouhodobé zkušenosti nás vedou k tomu, abychom tetování zakázali,“ poznamenal mluvčí teplické věznice.

Mluvčí teplické věznice Michal Kruťa o kontrole balíčků:

„Kontrola je třístupňová. První kontrola nastává při doručení balíčku do věznice, kdy se kontroluje rtg přístrojem. Následně balíček kontroluje psovod se psem vycvičeným pro vyhledávání drog. Ve třetí fázi provádí kontrolu pracovník, který vydává obsah balíčku odsouzenému nebo obviněnému a fyzicky jednotlivě, důkladně kontroluje každou věc, kterou z balíčku dostává.“


Přestože vězni mají od počátku března nárok na vyšší komfort v podobě vyššího počtu koupelí, stále platí, že hlavním trestem pro ně je odloučení od vnějšího světa, zejména od jejich blízkých. Po nástupu do vězení se také musí naučit žít s ostatními vězni. „Člověk přijde do cizího prostředí. Musí se s lidmi tady sžít, ačkoli si kolikrát ani nerozumí,“ popsal teplický vězeň Jan.