Prošlé léky často končí v odpadu. Víte, co se s nimi stane?

Praha – Jako léčivo mohou medikamenty posloužit prospěšné věci, jako odpad vyžadují odbornou likvidaci, jinak jsou výrazně nebezpečné pro životní prostředí. Jak ukazuje průzkum Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), nepoužité farmaceutické produkty vrací v ordinacích nebo lékárnách pouze polovina domácností, stejně tomu bylo i v roce 2013. Ročně jich lidé odevzdají za více než miliardu korun, přibližně stejné množství ale končí v odpadu, případně zůstává opomenuto ve skříních a zásuvkách.
Video Odnést prošlé léky do lékarny prospívá životnímu prostředí
video

Odnést prošlé léky do lékarny prospívá životnímu prostředí

Pokud se lidé rozhodnou léky zlikvidovat, ale nevracejí je ve zdravotnických zařízeních, nejčastěji je spláchnou nebo jednoduše vyhodí do koše. Přitom po spláchnutí přípravky kontaminují odpadní vodu, kterou je nutné velmi nákladně čistit. I přesto v ní pak ale zůstávají stopové prvky.

Mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková jmenuje především estrogeny, které jsou součástí antikoncepčních přípravků. „Podobně třeba antibiotika vytvářejí resistenci u bakterií,“ doplňuje. V případě vyhození do komunálního odpadu se v něm léky rozkládají, látky uvolněné tímto procesem prosakují do půdy a zhoršují tak její kvalitu.

Nevyužité léky představují nebezpečný odpad, který je nutné odborně zlikvidovat. Nejšetrnější způsob likvidace představuje jejich odevzdání v kterékoli lékárně, kde k tomu slouží speciální sběrné kontejnery. Jejich obsah odváží pravidelně specializovaná firma rovnou do spalovny, která má k likvidaci speciální oprávnění.

Ročně podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky spotřebujeme zhruba 250 tun léků za necelých 59 miliard korun. Trojici nejčastěji vydávaných přípravků tvoří ty na léčbu cukrovky, vysokého cholesterolu a vysokého krevního tlaku. Následují je medikamenty na dnu a štítnou žlázu.

ROČNÍ SPOTŘEBA LÉKŮ V ČR (podle ÚZIS)

 • cca 250 tun léků za 59 mld.

VÝDEJ V LÉKÁRNÁCH (za rok 2014 podle SÚKL)

 • 133 milionů balení

NEJČASTĚJI VYDÁVANÉ LÉKY

 1. na cukrovku
 2. na cholesterol
 3. na vysoký krevní tlak
 4. na dnu
 5. na štítnou žlázu

PŘI KONTROLE LÉKÁRNIČKY BY SE LIDÉ MĚLI ZAMĚŘIT NA

 • skladovací teplotu
 • datum spotřeby
 • změnu barvy léků
 • změnu konzistence léků