Recept na boj s nedostakem lékařů - více mediků na fakultách

Praha – Ministerstvo školství uhradí lékařským fakultám náklady na přijetí více uchazečů o studium medicíny. Letos jich mohou přijmout o 10 procent víc. Od navýšení počtu studentů na vysokých školách si ministerstvo školství spolu s resortem zdravotnictví slibují alespoň částečné řešení nedostatku lékařů v praxi.

Jen olomoucká lékařská fakulta přijme každý rok přibližně dvě stovky mediků. Stejný počet čerstvých absolventů rovnou odchází do zahraničí ihned po absolutoriu. Ti, kteří zůstávají, si v oborech důkladně vybírají, mladí lékaři příliš nejeví zájem o internu nebo chirurgii, kde také nejvíc lékařů schází.

„Sehnat kvalifikovaného lékaře není snadné,“ říká primář chirurgické kliniky pražské Nemocnice Na Bulovce Pavel Horák. Vedle chirurgie a interny scházejí lékaři na dětských odděleních nebo v intenzivní péči. Méně doktorů tak musí zvládnout víc přesčasů, větší nápor pacientů, kteří zase musí déle čekat.

Lékařská komora vidí recept opět ve zvyšování platů

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Milan Kolář předpokládá, že počet přijatých studentů se letos ze 185 navýší na 205. „Pro akademický rok 2015 až 2016 jsou na to připravené i finanční prostředky,“ slibuje mluvčí ministerstva školství Klára Bílá. Stejně jako v Olomouci mohou zvýšit kapacitu přijatých studentů o zhruba deset procent na pražské 3. LF UK. Některé fakulty, jako třeba první lékařská v Praze nebo plzeňská, počty studentů navyšovat neplánují.

Video Přijmout více mediků mají lékařské fakulty. MŠMT to zaplatí
video

Přijmout více mediků mají lékařské fakulty. MŠMT to zaplatí

Pouze vícero přijatých mediků samo o sobě nestačí; Lékařská komora doporučuje úřadům usilovat především o to, aby absolventi nedávali přednost zahraničním nemocnicím před českými. Jasný signál by podle komory představovalo další zvýšení platů.