Statistici zahájili „malé sčítání lidu“, možná zazvoní i u vás

Český statistický úřad začal zjišťovat příjmy a životní podmínky Čechů. Do šetření, které skončí až v polovině května, se zapojí téměř deset tisíc domácností ze všech krajů. U čtyř tisíc z nich přitom letos statistici zazvoní poprvé.

Šetření se uskutečňuje formou osobního rozhovoru. Odborně proškolení zaměstnanci ČSÚ se při návštěvě domácnosti prokážou průkazem tazatele nebo zaměstnance úřadu a na požádání i občanským průkazem. Lidé si mohou jejich totožnost zároveň ověřit na každé krajské správě statistického úřadu. Informaci o akci dostali také starostové a všechna policejní ředitelství.

ČSÚ předeslal, že ve všech fázích šetření důsledně dbá na ochranu zjištěných údajů. „Zjišťování probíhá zcela anonymně a z výstupů není možné identifikovat konkrétní domácnost či osobu. Originály vyplněných dotazníků budou po zpracování skartovány. Všichni zúčastnění pracovníci ČSÚ jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí,“ ujistil vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ Jiří Vopravil.

„Domácnosti se vybírají náhodně s využitím počítače z registru obydlených budov,“ upřesnila jeho kolegyně Šárka Šustová. Samotný rozhovor prý trvá asi 40 minut. „Nejdříve se zjistí, kdo v daném bytě bydlí a jaké jsou jejich demografické charakteristiky – pohlaví, věk nebo vzdělání. Pokaždé jsou součástí také otázky týkající se velikosti bytu, nákladů na bydlení a vybavenosti bytů některými věcmi dlouhodobé spotřeby,“ popsala Šustová. Potom jsou členové domácnosti dotazováni na ekonomickou aktivitu, příjmy nebo třeba zdravotní stav.

Video ČSÚ zkoumá životní podmínky tuzemských domácností
video

ČSÚ zkoumá životní podmínky tuzemských domácností

ČSÚ zkoumá životní podmínky tuzemských domácností

21.02.2015 U

Šustová: Domácnosti vybíráme náhodně s pomocí počítače

Pokaždé je součástí šetření i sada tematických otázek, která se obměňuje. Letos se statistici zaměří na kulturní a sociální život Čechů – budou se například ptát, zda chodí do divadla, do kina nebo jestli se věnují nějaké umělecké činnosti ve svém volném čase.

Více než polovina z oslovených domácností už s úřadem spolupracovala v minulosti, pro zhruba 4 000 domácností to však bude první zkušenost. ČSÚ zdůraznil, že si váží všech, kteří se šetření zúčastní. „Poskytnutím pravdivých údajů přispějí k získání objektivního pohledu na životní podmínky českých domácností,“ dodal Vopravil.

Výsledky průzkumu slouží k výpočtu ukazatelů peněžní a materiální chudoby, využívají se při přípravě sociální politiky státu nebo pro hodnocení jejího dopadu na životní úroveň lidí. Šetření mapující příjmy a životní podmínky domácností organizuje ČSÚ pravidelně, koná se i v dalších 32 evropských zemích.

Loňské šetření poukázalo mimo jiné na to, že chudoba a sociální vyloučení hrozí téměř 1,5 milionu obyvatel Česka. Pod hranicí chudoby pak žilo skoro 900 000 lidí (více zde).