Chládek na UJAK: U státnic by mohl být i zástupce ministerstva

Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) navštívil Univerzitu Jana Amose Komenského. S vedením UJAK se dohodl na nezávislém dozoru u státních závěrečných zkoušek. Ten požaduje akreditační komise, která největší soukromé vysoké škole v ČR odmítla prodloužit akreditaci pro magisterský obor speciální pedagogika. „Je to pro mě mimořádně důležité, protože většina těch studentů jsou již učitelé v praxi, kteří si dodělávají kvalifikaci,“ sdělil Chládek, proč usiluje o to, aby asi 1 400 studentů mohlo vzdělání dokončit. Příští středu se zúčastní jednání mezi vedením školy a akreditační komisí.
Video U závěrečných zkoušek na UJAKu by měl sedět úředník ministerstva
video

U závěrečných zkoušek na UJAKu by měl sedět úředník ministerstva

U závěrečných zkoušek na UJAKu by měl sedět úředník ministerstva

u 20.02.2015

Brífink ministra školství a zástupců UJAK

„Chci garantovat, že studenti tohoto oboru dostudují, protože jsou v situaci nevinně, ale jsou teď ohroženi i existenčně,“ uvedl ministr školství na společném brífinku s rektorem školy a zástupci jejích studentů. Chládek uvedl, že studující učitelé se mohou prokázat dobrou praxí a na UJAK si doplňují kvalifikaci podle zákona o pedagogických pracovnících, který platí od počátku tohoto roku. Dokončení studia by jim dle ministra měly zajistit ostatní pedagogické fakulty, které ho jsou ochotny garantovat formou odborného panelu. Fakulty ho podle Chládka garantují minimálně studentům posledního ročníku.

Závěry z jednání ped. fakult a AK 195.01 KB
AK: Podmínky pro prodloužení akreditace Speciální pedagogiky 306.40 KB

Akreditační komise ČR ale argumentuje, že škola nemůže studujícím zajistit dostatečnou kvalitu výuky, protože počet učitelů nedostačuje velkému množství stduentů. UJAK se ale hájí tím, že komise nevzala v úvahu počet externích vedoucích prací a externích učitelů. Chládek chce proto příští týden na společné schůzce vedení školy a akreditační komise slyšet, kam se jejich jednání posunulo.

Rektor UJAK: Požadavky splníme

Podle rektora školy jsou požadavky, kterými komise podmiňuje další fungování oboru, splnitelné: „Takže i já jsem optimista, že dostudují,“ vyjádřil svoji naději Luboš Chaloupka. Zároveň ale podotkl, že situaci je složitá, protože přišla jako blesk z čistého nebe. UJAK se proti rozhodnutí komise odvolala.

Rektor UJAK dále uvedl, že vítá návrh komise na vznik expertních panelů. Mělo by jít o nezávislé zástupce ministerstva a pedagogických fakult, kteří by hodnotili průběh a úroveň státních závěrečných zkoušek. Odborníci by měli prověřovat mimo jiné adekvátnost praxe studentů a kvalitu jejich diplomových prací. Činnost panelů má financovat sama škola. „Chceme být transparentní,“ uzavřel Chaloupka.

AK: Podmínky pro prodloužení akreditace Speciální pedagogiky 306.40 KB

Chceme studovat, říká petice studentů UJAK

„Cítíme velkou potřebu podpořit univerzitu,“ vysvětlují zástupci dotyčných studentů UJAK, proč vytvořili petici Chceme studovat, na níž prezentovali své příběhy včetně absolvované praxe. Ministru školství ji předali spolu s dalšími podkladovými materiály.

Podle ministra školství je nyní nutné nejdříve vyřešit to, kde a kdy proběhnou státní závěrečné zkoušky studentů druhého ročníku magisterského studia. Nejvíce ohroženo je podle něj asi čtyři stovky z celkových 1 418 studujících obor speciální pedagogika.

Argumenty akreditační komise

Komise argumentuje, že UJAK přijala do magisterského oboru speciální pedagogika – učitelství více než 900 studentů, o které se stará 36 vyučujících. Ti mají ale na starost ještě příbuzný obor speciální pedagogika, kde je dalších 500 studentů. „To neumožňuje vytvořit standardní vysokoškolské prostředí, zajistit studentům kvalitní vedení výuky, zejména praxí a diplomových prací,“ uvedla, proč akreditaci, která koncem roku vyprší, už neprodlouží.